Η «Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων -Πλημμύρες, ERMIS-F» παρουσιάστηκε στο «2ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα»(https://edcm.edu.gr/en/hdrrf-programma) από τον  υπεύθυνο έργου, κ. Θ.Χατζηλάκο.

Η διημερίδα «2ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα» συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και κατά τη διάρκειά της έγιναν συζητήσεις και ανταλλαγές καλών πρακτικών και προσεγγίσεων σε θέματα που αφορούν τις φυσικές καταστροφές. Το ERMIS-F παρουσίασε τους στόχους τπυέργου αλλα΄και τις μέχρι  τώρα διαθέσιμες εφαρμογές της Υπηρεσία.

Το «2ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα»  πραγματοποιήθηκε στις 14 & 15 Μαρτίου στην Αθήνα.

 

ς.

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?