Η Δημόσια Υπηρεσία ERMIS-F απευθύνεται σε Τοπικές Αρχές και Φορείς που έχουν την ευθύνη διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων, είναι χρήσιμο εργαλείο λήψης αποφάσεων σε επαγγελματίες  (τοπογράφους, πολεοδόμους, μηχανικούς,κ.α.), Περιβαντολλογικές Οργανώσεις, Πολίτες -με το ρόλο του κατοίκου και επαγγελματία στην περιοχή- αλλά και την ευρύτερα κινητοποιημένη ομάδα Πολιτών (Κοινωνία των Πολιτών ) που ενδιαφέρονται για τον τόπο και την περιοχή τους περιβαλλοντολογικά και πολιτισμικά. 

  • Οι  ψηφιακοί χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας 
  • Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης  
  • Οι υπολογισμοί πλημμυρικού κινδύνου από χρήση γης και την κλιματική αλλαγή,  

είναι τα χρήσιμα εργαλεία λήψης αποφάσεωναξιοποιήσιμα  από την τοπική κοινωνία με την κατάλληλη εκπαίδευση.  

Η προφύλαξη, αντιμετώπιση και διαχείριση των επιπτώσεων από πλημμύρες αντιμετωπίζεται συχνά ως δεύτερης προτεραιότητας ζήτημα.  

Το έργο θα δώσει κατάλληλα εργαλεία στα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονική πληροφόρηση σε πολίτες, επιχειρήσεις και οργανώσεις για τη συζήτηση που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, σύστημα για την ασφάλεια των πολιτών προσφέρει πολύ μεγάλο, οικονομικό και κοινωνικό, όφελος στις περιοχές. 

 

CONTACT US

[recaptcha]

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

Log in with your credentials

Forgot your details?