Η Υπηρεσία ERMIS-F  απευθύνεται δυνητικά και κατόπιν εκπαίδευσης σε:

 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και Κύπρου
  • Επιστημονική κοινότητα και ειδικότερα σε Πανεπιστημιακά Τμήματα που  εστιάζουν στην μετεωρολογία, διαχείριση κρίσεων και σχεδιασμό πόλεων
 • Κέντρα λήψεως αποφάσεων ανασχεδιασμού της ρυμοτομίας της πόλης Κέντρα πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, πχ Πυροσβεστική και Αστυνομία  Οικολογικές και Περιβαντολλογικές Οργανώσεις (τοπικές, εθνικής εμβέλειας και διεθνείς)
 • Κτηματολόγιο
 • Αγρονόμους, Τοπογράφους Μηχανικούς, κ.α. επαγγελματικές ομάδες
 • Σχολεία και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Πολιτικούς φορείς
 • Διεθνή fora
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (παραδοσιακά και διαδικτυακά)
 • Κατοίκους και επιχειρηματίες/αγρότες…
 • Γενικό κοινό

 

Η Δημόσια Υπηρεσία ERMIS-F απευθύνεται σε Τοπικές Αρχές και Φορείς που έχουν την ευθύνη διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων, είναι χρήσιμο εργαλείο λήψης αποφάσεων σε επαγγελματίες  (τοπογράφους, πολεοδόμους, μηχανικούς,κ.α.), Περιβαντολλογικές Οργανώσεις, Πολίτες -με το ρόλο του κατοίκου και επαγγελματία στην περιοχή- αλλά και την ευρύτερα κινητοποιημένη ομάδα Πολιτών (Κοινωνία των Πολιτών ) που ενδιαφέρονται για τον τόπο και την περιοχή τους περιβαλλοντολογικά και πολιτισμικά.

 • Οι  ψηφιακοί χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας
 • Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης
 • Οι υπολογισμοί πλημμυρικού κινδύνου από χρήση γης και την κλιματική αλλαγή,

είναι τα χρήσιμα εργαλεία λήψης αποφάσεων, αξιοποιήσιμα  από την τοπική κοινωνία με την κατάλληλη εκπαίδευση.

Η προφύλαξη, αντιμετώπιση και διαχείριση των επιπτώσεων από πλημμύρες αντιμετωπίζεται συχνά ως δεύτερης προτεραιότητας ζήτημα.

Το έργο παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία στα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονική πληροφόρηση σε πολίτες, επιχειρήσεις και οργανώσεις για τη συζήτηση που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, σύστημα για την ασφάλεια των πολιτών προσφέρει πολύ μεγάλο, οικονομικό και κοινωνικό, όφελος στις περιοχές.

 

CONTACT US

  Log in with your credentials

  Forgot your details?