Διαδραστική Έκθεση Το ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ της πλημμύρας μέσα από το βλέμμα του ERMIS-F
Environmental Risk Management and Information Service - Floods ERMIS-F Ποιούς Αφορά Εφαρμογές Πολίτες

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Επαγγελματίες

Δημόσιους Φορείς

Πολιτική Προστασία

Πολιτική Άμυνα
Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων Πλημμύρες Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων Πλημμυρικοί Χάρτες

Βάση Γνώσης

Πληθοπορισμός

Γεωπύλη

Κοινωνική Δικτύωση

Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης
Πρότυπη - Δημόσια - Διαδικτυακή - Υποστηριζόμενη Υπηρεσία
Πλημμυρικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων

Διαδραστική Έκθεση Το ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ της πλημμύρας μέσα από το βλέμμα του ERMIS-F Environmental Risk Management and Information Service - Floods ERMIS-F Ποιούς Αφορά Εφαρμογές Πολίτες

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Επαγγελματίες

Δημόσιους Φορείς

Πολιτική Προστασία

Πολιτική Άμυνα
Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων Πλημμύρες Πλημμυρικοί Xάρτες

Βάση Γνώσης

Πληθοπορισμός

Γεωπύλη

Κοινωνική Δικτύωση

Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης
Πλημμύρες Πρότυπη - Δημόσια - Διαδικτυακή - Υποστηριζόμενη Υπηρεσία
Πλημμυρικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πλημμυρικοί Xάρτες


Οι χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας, δείχνουν τις περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας και απεικονίζουν τις πλημμυρικές ζώνες. Μας αφορούν όλους, και μπορείτε να δείτε εάν το σπίτι σας, το χωράφι σας ή κάποιο σημείο ενδιαφέροντος σας, βρίσκεται σε περιοχή με μεγαλύτερο κίνδυνο πλημμύρας.

Περισσότερα

Βάση Γνώσης


Η Βάση Γνώσης προσφέρει ένα δομημένο σύνολο από πληροφορίες για την διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων και των επιπτώσεων τους. Το περιεχόμενο της καλύπτει ένα εύρος από νομοθεσία, αντιπλημμυρικά μέτρα και καλές πρακτικές εφαρμογής τους, ιστορικές πλημμύρες έως σχετιζόμενους φορείς και λογισμικά που μπορούν να εφαρμοσθούν σε μελέτες και έργα.

Περισσότερα

Πληθοπορισμός


Η εφαρμογή Πληθοπορισμού παρέχει σε όλους τους πολίτες (χρήστες της υπηρεσίας) την δυνατότητα να μοιράζονται ένα πλημμυρικό γεγονός και τις επιπτώσεις του μέσω φωτογραφιών (με γεω-αναφορά), σε πραγματικό χρόνο!  Οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να έχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσα από τις αναφορές των πολιτών- χρηστών.

Περισσότερα

Γεωπύλη


Η Γεωπύλη ERMIS-F είναι ένας κατάλογος γεω-χωρικών δεδομένων που σχετίζονται με τον πλημμυρικό κίνδυνο. Σας επιτρέπει να: αναζητήσετε γεω-χωρικά δεδομένα και να τα προβάλλεται σε περιβάλλον WebGIS, να λάβετε αντίγραφα τοπικά των διαθέσιμων δεδομένων, να περιηγηθείτε σε έτοιμους χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας και να δημιουργήσετε τις δικές σας χαρτογραφικές συνθέσεις με συνδυασμό θεματικών επιπέδων (layers), όπως χάρτες επικινδυνότητας, ζώνες κινδύνου, οικιστικής ανάπτυξης κα., να αναζητήσετε…

Περισσότερα

Κοινωνική Δικτύωση


Η Εφαρμογή Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελεί μια πλατφόρμα αμφίδρομης ενημέρωσης, που ενθαρύνει την ενεργό  συμμετοχή τοπικών φορέων και πολιτών σε θέματα που αφορούν πλημμύρες, σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον που πλαισιώνεται με επιστημονικές πληροφορίες.

Περισσότερα

Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης


Το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης απευθύνεται σε εξουσιοδοτημένους φορείς, που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων και συντονισμού δράσεων, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Περισσότερα

(*)  Αποποίηση Ευθύνης
Οι πληροφορίες που παρέχονται στις επιμέρους Εφαρμογές της Δημόσιας Διαδικτυακής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικών Κινδύνων ERMIS-F, προορίζονται αποκλειστικά για τη δοκιμαστική λειτουργία της Υπηρεσίας και όχι για δημόσια χρήση.
Τα δεδομένα και τα σενάρια χρήσης είναι αναληθή, επιλεγμένα για τις εκπαιδευτικές δράσεις του ERMIS-F.

Θα εκτιμούσαμε τα όποια σχόλιά σας να σταλούν στο info@ermis-f.eu

Διαδικτυακή Υπηρεσία Πλημμυρικών ...

... και άλλων Περιβαλλοντικών Κινδύνων

Π
λημμύρα
ρόληψη
ρόγνωση
ροφύλαξη
ληροφόρηση
ροστασία
Είναι εξαρχής σχεδιασμένο για να υποδεχτεί στο μέλλον αντίστοιχα υποσυστήματα για πυρκαγιές, σεισμούς, κατολισθήσεις κλπ.

ERMIS–F Δημόσια Διαδικτυακή Υπηρεσία για τον κίνδυνο της πλημμύρας

Το ERMIS–F  προετοιμάζει μια Δημόσια Διαδικτυακή Υπηρεσία για να υποστηρίξει φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις για τη ρυμοτομία της πόλης και ειδικότερα ό,τι αφορά τον κίνδυνο της πλημμύρας, έτσι ώστε η κάθε χρήση γης και τα έργα ή μη, πρόληψης πλημμύρας, να στηρίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και οι αποφάσεις να λαμβάνονται ορθολογικά, έχοντας υπόψη διαφορετικά, επιστημονικώς τεκμηριωμένα, σενάρια πλημμύρας για  συγκεκριμένες περιοχές.

Το ERMIS-F αξιοποιεί γεωγραφική και άλλη πληροφορία που ήδη υπάρχει διάσπαρτη, και ελεύθερα διαθέσιμα επιστημονικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνων και επιπτώσεων καθώς και στατιστικών προβλέψεων, για να δημιουργήσει δημόσια γνώση που θα οδηγήσει σε προφύλαξη.

Εστιάζει  στις πλημμύρες, λόγω της σημαντικής κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής επίπτωσης της πλημμύρας στις περιοχές ενδιαφέροντος, αλλά και την χρονική συγκυρία της εφαρμογής στην Ελλάδα και την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες.

Μέσω του ERMIS-F ο χρήστης θα μπορεί να γνωρίζει

  • τον βαθμό επικινδυνότητας υπό διάφορα σενάρια (κλιματικά αλλά και πολεοδομικά),
  • τις ενέργειες προφύλαξης,
  • τις ενέργειες αντιμετώπισης,
  • τις επιπτώσεις
  • και όπου αυτό είναι δυνατό, την έγκαιρη προειδοποίηση.

Το σύστημα θα είναι ανοικτό σε προσθήκες όπως η χρήση του για μελέτες οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας

NEA

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

              

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?