Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες

Environmental Risk Management Information Service – Floods

Δημόσιο εργαλείο πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων για πλημμύρες και άλλους φυσικούς κινδύνους. Τοπικές αρχές, επαγγελματίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες αξιοποιούν έγκαιρη και έγκυρη πληροφορία με ενεργό συμμετοχή μέσω γεωγραφικού πόρταλ, Κοινωνικού Δικτύου,  Πληθοπορισμού, Βάσης Γνώσης  και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στο Β. Αιγαίο, την Κρήτη και την Κύπρο.

 

Το ERMISF αξιοποιεί γεωγραφική και άλλη πληροφορία που ήδη υπάρχει διάσπαρτη, και ελεύθερα διαθέσιμα επιστημονικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνων και επιπτώσεων καθώς και στατιστικών προβλέψεων, για να δημιουργήσει δημόσια γνώση που θα οδηγήσει σε προφύλαξη.  

Εστιάζει  στις πλημμύρες, λόγω της σημαντικής κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής επίπτωσης της πλημμύρας στις περιοχές ενδιαφέροντος, αλλά και την χρονική συγκυρία της εφαρμογής στην Ελλάδα και την Κύπρο της Ευρωπαικής Οδηγίας για τις Πλημμύρες. Είναι εξαρχής σχεδιασμένο για να υποδεχτεί στο μέλλον αντίστοιχα υποσυστήματα για πυρκαγιές, σεισμούς, κατολισθήσεις κλπ.   

Η πληροφορία αφορά τον βαθμό επικινδυνότητας υπό διάφορα σενάρια (κλιματικά αλλά και πολεδομικά), τις ενέργειες προφύλαξης, τις ενέργειες αντιμετώπισης, τις επιπτώσεις και  την έγκαιρη προειδοποίηση. Η Υπηρεσία ERMIS-F είναι ανοικτή σε προσθήκες όπως η χρήση της για μελέτες οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Η Υπηρεσία ERMIS-F αποτελείται από μιας σειρά συμπληρωματικών εφαρμογών:

 • Γεωπύλη, ένα αποθετήριο γεω-χωρικών δεδομένων που σχετίζονται με τον πλημμυρικό κίνδυνο
 • Πλημμυρικοί χάρτες, που παρέχει άμεση πρόσβαση στο ευρύ κοινό σε επιλεγμένα θεματικά επίπεδα και χάρτες
 • Βάση Γνώσης, η οποία παρέχει δομημένη και μη-δομημένη πληροφορία για τη διαχείριση πλημμυρών, με σκοπό την υποστήριξη τοπικών φορέων, μηχανικών μελετητικών γραφείων, εργολάβων, τοπικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενεργών πολιτών
 • Συστήμα Έγκαιρης Προειδοποίησης, που στηρίζεται σε μοντέλο πρόβλεψης πλημμυρών σε πραγματικό χρόνο
 • Υπολογισμοί πλημμυρικού κινδύνου από χρήση γης και την εφαρμογή της Κλιματικής Αλλαγής,
 • Κοινωνικό Δίκτυο για την Υπηρεσία ERMIS-F,αποτελεί μέσο πληροφόρησης, διαλόγου και εκπαίδευσης για φορείς και πολίτες και έχει στόχο τη δημιουργία δεσμών, την ανταλλαγή γνώσης και την άμεση ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον πλημμυρικό κίνδυνο.
 • Πληθοπορισμός (Crowdsourcing), μια εφαρμογή συμμετοχικής δράσης που δίνει τη δυνατότητα σε ενεργούς πολίτες να καταγράψουν και να αποστείλουν μέσω φορητής συσκευής (smartphone, tablet) προβλήματα υποδομών.

 

 

 

CONTACT US

  Log in with your credentials

  Forgot your details?