Το ERMIS-F αναπτύσσει  για τις τρεις περιφέρειες

στη Λεμεσό της Κύπρου

τη Λεκάνη του οικισμού Καλλονής (Ρέμα Κυπριανού) στη Λέσβο

και τη Λεκάνη της Νέας Κυδωνίας στα Χανιά της Κρήτης

 • ένα σύστημα για την πληροφόρηση, την προφύλαξη, την πρόβλεψη και τη διαχείριση κινδύνων φυσικών καταστροφών, με εστίαση τις πλημμύρες, αξιοποιώντας υπάρχοντα δεδομένα (ψηφιακές χαρτογραφικές πληροφορίες, τηλεμετρικά δεδομένα πεδίου κτλ) με τη βοήθεια σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων και μοντέλων.
 • εγκαθιστά το σύστημα αυτό σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον (‘πλατφόρμα’, online web portal) με κατάλληλη διεπαφή (interface) ώστε να είναι διαθέσιμο ελεύθερα σε όλους.
 • θα διαθέσει το σύστημα αυτό σε αρμόδιες υπηρεσίες και θεσμούς, αυτοδιοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επαγγελματίες και πολίτες, με τον κατάλληλο για τον καθένα τρόπο, ως Πρότυπη Υποστηριζόμενη Δημόσια Ψηφιακή Υπηρεσία μέσω Διαδικτύου.

 

Κύρια εργαλεία του έργου είναι:

 • η Γεωπύλη, ένα αποθετήριο γεω-χωρικών δεδομένων που σχετίζονται με τον πλημμυρικό κίνδυνο (ψηφιακοί χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας μεταξύ άλλων)
 • η Βάση Γνώσης, η οποία παρέχει δομημένη και μη-δομημένη πληροφορία για τη διαχείριση πλημμυρών, με σκοπό την υποστήριξη τοπικών φορέων, μηχανικών μελετητικών γραφείων, εργολάβων, τοπικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενεργών πολιτών
 • Το Συστήμα Έγκαιρης Προειδοποίησης,
 • οι υπολογισμοί πλημμυρικού κινδύνου από χρήση γης και την εφαρμογή της Κλιματικής Αλλαγής,
 • ένα Κοινωνικό Δίκτυο για την Υπηρεσία ERMIS-F,
 • μιας εφαρμογή συμμετοχικής δράσης μέσω του Crowdsourcing

 

Στρατηγικές Επιλογές που στηρίζουν τη βιωσιμότητα της Υπηρεσίας ERMIS-F

Ο Τεχνικός Σχεδιασμός του έργου υποστηρίζει τη βιωσιμότητα του ERMIS-F  και μετά τη λήξη του έργου, διότι

 1. Η αρχιτεκτονική του συστήματος (distributedreplicated) και η αξιοποίηση ανοικτού λογισμικού επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας του ακόμη και  αν κάποιοι από τους δικαιούχους αποδειχτούν απρόθυμοι να το υποστηρίξουν, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε ενδιαφερόμενες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου να ενταχθούν στην Υπηρεσία, με δική τους συμμετοχή στον εξοπλισμό μετρητών  των πιλοτικών περιοχών τους που θα επιλέξουν.
 2. Οι ψηφιακοί χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και οι υπολογισμοί πλημμυρικού κινδύνου από χρήση γης κ κλιματική αλλαγή, βασικές εκροές του έργου, είναι χρήσιμοι και αξιοποιήσιμοι αφ’εαυτών και μετά τη λήξη του έργου, ακόμη και αν δεν ανανεωθούν.
 3. Το χαμηλό κόστος λειτουργίας του συστήματος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη συνέχεια έχει προβλεφθεί  με δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης, από μη κερδοσκοπική χρέωση, για επαγγελματική χρήση.
 4.  Οι δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να δημιουργηθεί δημόσια ζήτηση, που θα δώσει το πλαίσιο για την συνέχιση λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας και πέραν του έργου.

CONTACT US

  Μέγεθος γραμμάτων
  Αντίθεση

  Log in with your credentials

  Forgot your details?