Το ERMIS-F αναπτύσσει  για τις τρεις περιφέρειες

τη Λεκάνη απορροής παραπόταμου Αραδίππου στη Λάρνακα Κύπρου

τη Λεκάνη του οικισμού Καλλονής (Ρέμα Κυπριανού) στη Λέσβο

και τη Λεκάνη της Νέας Κυδωνίας στα Χανιά της Κρήτης

  • ένα σύστημα για την πληροφόρηση, την προφύλαξη, την πρόβλεψη και τη διαχείριση κινδύνων φυσικών καταστροφών, με εστίαση τις πλημμύρες, αξιοποιώντας υπάρχοντα δεδομένα (ψηφιακές χαρτογραφικές πληροφορίες, τηλεμετρικά δεδομένα πεδίου κτλ) με τη βοήθεια σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων και μοντέλων.
  • εγκαθιστά το σύστημα αυτό σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον (‘πλατφόρμα’, online web portal) με κατάλληλη διεπαφή (interface) ώστε να είναι διαθέσιμο ελεύθερα σε όλους.
  • θα διαθέσει το σύστημα αυτό σε αρμόδιες υπηρεσίες και θεσμούς, αυτοδιοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επαγγελματίες και πολίτες, με τον κατάλληλο για τον καθένα τρόπο, ως Πρότυπη Υποστηριζόμενη Δημόσια Ψηφιακή Υπηρεσία μέσω Διαδικτύου.

 

Κύρια εργαλεία του έργου είναι:

  • οι ψηφιακοί χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας,
  • τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης
  • οι υπολογισμοί πλημμυρικού κινδύνου από χρήση γης και την  κλιματική αλλαγή.

 

Στρατηγικές Επιλογές που στηρίζουν τη βιωσιμότητα της Υπηρεσίας ERMIS-F

Ο Τεχνικός Σχεδιασμός του έργου υποστηρίζει τη βιωσιμότητα του ERMIS-F  και μετά τη λήξη του έργου, διότι

  1. Η αρχιτεκτονική του συστήματος (distributedreplicated) και η αξιοποίηση ανοικτού λογισμικού επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας του ακόμη και  αν κάποιοι από τους δικαιούχους αποδειχτούν απρόθυμοι να το υποστηρίξουν, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε ενδιαφερόμενες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου να ενταχθούν στην Υπηρεσία, με δική τους συμμετοχή στον εξοπλισμό μετρητών  των πιλοτικών περιοχών τους που θα επιλέξουν.
  2. Οι ψηφιακοί χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και οι υπολογισμοί πλημμυρικού κινδύνου από χρήση γης κ κλιματική αλλαγή, βασικές εκροές του έργου, είναι χρήσιμοι και αξιοποιήσιμοι αφ’εαυτών και μετά τη λήξη του έργου, ακόμη και αν δεν ανανεωθούν.
  3. Το χαμηλό κόστος λειτουργίας του συστήματος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη συνέχεια έχει προβλεφθεί  με δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης, από μη κερδοσκοπική χρέωση, για επαγγελματική χρήση.
  4.  Οι δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να δημιουργηθεί δημόσια ζήτηση, που θα δώσει το πλαίσιο για την συνέχιση λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας και πέραν του έργου.

CONTACT US

[recaptcha]

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

Log in with your credentials

Forgot your details?