16/12/2019

ΔΥΒΑ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Επιπτώσεις χρήσεως γης: Σενάρια χρήσεων γης και έργων προστασίας

Περιοχή επίδειξης Β. Αιγαίο (ΠΕ 6.4.2)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22/04/2019

ΔΥΒΑ –  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΔΥΒΑ για εμπειρογνωμοσύνη/υποστήριξη για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης ERMIS-F (Παραδοτέα 1.4.4, 2.4.3, 3.4.2, 3.4.3, 6.4.2)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

10/4/2019 
Ινστιτούτο Κύπρου – Επαναπροκύρηξη Διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Κύπρου που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, στο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας της υπηρεσίας ERMISF


3/4/2019

Ινστιτούτο Κύπρου – Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Βοηθού Ερευνητή: «Εκπόνηση Μελέτης λειτουργίας της υπηρεσίας ERMIS-F» της Πράξης «ERMIS-F ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου


26/2/2019

Ινστιτούτο Κύπρου – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Κύπρου που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, στο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας της υπηρεσίας ERMIS-F.


21/2/2019
ΔΥΒΑ – Ορθή Επανάληψη Προσκλήσεως Eνδιαφέροντος της Διευθύνσεως Υδάτων Β. Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου της από 13/2/19 Πρoσκλήσεως


13/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ:

ΤΜΗΜΑ 1: «Σχεδίαση, υλοποιήση και συντήρηση του web site της Πράξης – Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Πρωτογενούς Υλικού» (ΠΕ 2.4.1, 2.4.2)
ΤΜΗΜΑ 2: «Υποστήριξη / εμπειρογνωμοσύνη της Δ/νσης Υδάτων Β. Αιγαίου για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης» (ΠΕ 1.4.4, 2.4.3, 3.4.2, 3.4.3, 6.4.2)


12/02/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ: Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού στα πλαίσια της πράξης ERMIS – F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες


14/12/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ -ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.2.3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F: » ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠOΙΗΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 


15/11/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 3.4.2 & 6.4.2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ & ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMISF»


17/10/2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 4.3.3 ΚΑΙ 5.3.1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ERMISF ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ»


18/06/2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ DESKTOP PUBLISHING (ΓΙΑ NEWSLETTER & ΕΝΤΥΠΑ) ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ERMIS –F (ΠΕ 2.6.2, ΠΕ6.6.3 )

 

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?