Η Παγκόσμια Ημέρα Κλιματικής Αλλαγής είναι έναυσμα  για συζήτηση και σκέψη αλλά και προσπάθεια να δεί ο καθένας το ρόλο του στο θέμα.

Στο πλαίσιο δράσης που διοργάνωσαν οι εκαπιδευτικοί του 2ου Γενικού Λυκείου Χανίων παρουσιάστηκε η Διαιδκτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων-ERMIS-F  στους μαθητές και μαθήτριες δίνοντας χώρο για δημιουργική κουβέντα.

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?