Στο ERMIS-F διατηρούμε αυτό τον ιστότοπο/πόρταλ για να παρέχουμε δημόσια πρόσβαση στο περιεχόμενο του και στις εφαρμογές του. Στόχος μας είναι οι πληροφορίες που περιέχει να είναι επικαιροποιημένες και ακριβείς, κάτι που είναι σχεδόν ανέφικτο με τον ρυθμό που προστίθενται νέα δεδομένα και αλλάζει η τεχνολογία και η επιστημονική γνώση. Εάν βρεθούν δυσλειτουργίες ή και λάθη, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώνουμε. Παρόλα αυτά δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη (και αστική ευθύνη) σε σχέση με τα δεδομένα και την χρήση του πόρταλ μας:

 • Οι πληροφορίες που περιέχει αυτό το πόρταλ είναι για γενική χρήση, και για αυτό το πόρταλ είναι δημόσια διαθέσιμο. Τα δεδομένα του πόρταλ έχουν συλλεχθεί από την κοινοπραξία του ERMIS-F (στο εξής «ομάδα έργου»), και παρόλο που προσπαθήσαμε να είναι επικαιροποιημένα και έγκυρα, δεν μπορούμε να παρέχουμε οποιουδήποτε είδους διασφάλιση και εγγύηση, ρητά ή έμμεσα (σιωπηρά), και για οποιοδήποτε σκοπό, για την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, καταλληλόλητα ή διαθεσιμότητα αναφορικά με το πόρταλ, τις εφαρμογές του (applications), τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, και τα στοιχεία των πολυμέσων που παρέχονται ή περιέχονται σε αυτό. Οποιαδήποτε χρήση δεδομένων ή εφαρμογών γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.
 • Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να φέρουμε την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων -χωρίς περιορισμό- έμμεσων ή παρεπόμενων απωλειών ή ζημιών, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προέλθει από την απώλεια δεδομένων ή κερδών που προέρχονται από ή σε σχέση με την χρήση του πόρταλ ERMIS-F.
 • Επιπλέον η ομάδα έργου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ανάρτηση, μήνυμα, αναφορά δημοσιευτεί από χρήστες της υπηρεσίας ERMIS-F σε οποιαδήποτε από τις εφαρμογές της υπηρεσίας: Γεωπύλη, Βάση Γνώσης, Πληθοπορισμός, Κοινωνικό Δίκτυο, Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης
 • Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είναι το πόρταλ διαθέσιμο και να λειτουργεί ομαλά. Εντούτοις η ομάδα έργου δεν μπορεί να αναλάβει –ούτε και να της αποδοθούν- ευθύνες για κάποια προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του πόρταλ, λόγω οποιοδήποτε τεχνικού λόγου που είναι εκτός του ελέγχου της.
 • Σκοπός μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις όποιες δυσλειτουργίες εξαιτίας τεχνικών αστοχιών. Εντούτοις κάποια δεδομένα ή πληροφορίες στο πόρταλ μας μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή δομηθεί σε αρχεία ή φορμάτ αρχείων που περιέχουν σφάλματα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η λειτουργία μας δεν θα διακοπεί ή επηρεαστεί κατά κάποιον τρόπο από προβλήματα τέτοιου είδους. Η ομάδα έργου του ERMIS-F δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη, εάν παρουσιαστούν προβλήματα τέτοιου είδους, ως αποτέλεσμα της χρήσης του πόρταλ ή των συνδέσμων του με εξωτερικές ιστοσελίδες.

 

Η πληροφορίες στο πόρταλ ERMISF είναι:

 • γενικής χρήσης και δεν αφορούν ή απευθύνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες κάποιου οργανισμού ή κάποιου προσώπου
 • δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ολοκληρωμένες, ακριβείς ή επικαιροποιημένες
 • μερικές φορές οδηγούν σε εξωτερικούς ιστοτόπους: όπου η ομάδα έργου ERMIS-F δεν έχει κανένα έλεγχο και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη, και το περιεχόμενο τους δεν εκφράζει την ομάδα έργου.
 • δεν προσφέρουν επαγγελματικές ή και νομικές συμβουλές . Εάν θέλετε εξειδικευμένες συμβουλές πρέπει πάντα να απευθύνεστε σε ένα μηχανικό ή κάποιον έμπειρο επαγγελματία με τα κατάλληλα προσόντα.
 • Σημειώστε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάποιο έγγραφο που είναι διαθέσιμο διαδικτυακά αναπαράγει επακριβώς ένα επίσημο έγγραφο. Μόνο τα εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές πρέπει να λογίζονται ως αυθεντικά.

 

Τα δεδομένα σε αυτό το πόρταλ παρέχονται «ως είναι» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η κοινοπραξία ERMIS-F να φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε διαταραχής, βλάβης ή ζημιάς που μπορεί να προέλθει από την χρήση του πόρταλ ή των πληροφοριών του. Η κοινοπραξία ERMIS-F, δεν εγγυάται, ρητά ή έμμεσα, και δεν αποδέχεται νομική ή άλλη ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα των δεδομένων, πληροφοριών, εφαρμογών ή διαδικασιών που αναφέρονται στο πόρταλ, και δεν αποδέχεται ότι η χρήση τους μπορεί να μην παραβιάσει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου ενδιαφερόμενου.

 

Αναφορές και σύνδεσμοι

Η ομάδα έργου δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο προέρχεται από εξωτερικό σύνδεσμο ή αναφέρεται σε παραπομπή, εκτός εάν είχε πλήρη γνώση για το παράνομο περιεχόμενο και θα μπορούσε να αποτρέψει τους επισκέπτες του πόρταλ από το να δουν αυτές τις σελίδες/περιεχόμενο. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε βλάβη που μπορεί να προέρχεται από την χρήση πληροφοριών που αναφέρονται στο πόρταλ, μόνο ο συντάκτης των σχετικών ιστοσελίδων μπορεί να φέρει την ευθύνη, και σε καμία περίπτωση αυτός που αναφέρει το σύνδεσμο προς αυτές τις ιστοσελίδες.

Μέσα από το πόρταλ του ERMIS-F, μπορείτε να συνδεθείτε με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από την ομάδα έργου. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο στην φύση, το περιεχόμενο και την διαθεσιμότητα αυτών των ιστοσελίδων. Η παραπομπή οποιουδήποτε συνδέσμου δεν προϋποθέτει σε καμιά περίπτωση ότι η ομάδα έργου προτείνει ή συμφωνεί με τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτές τις ιστοσελίδες

 

Νομική Ισχύς της Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης

Αυτό η Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης είναι μέρος του διαδικτυακού πόρταλ στο οποίο βρίσκετε. Εάν παράγραφοι ή ανεξάρτητα τμήματα αυτής της δήλωσης δεν είναι νομικά ορθά ή δεν είναι ορθά, δεν επηρεάζεται το περιεχόμενο και η ισχύς των υπόλοιπων τμημάτων.

CONTACT US

  Log in with your credentials

  Forgot your details?