Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών αναφορικά με το διαγωνισμό για την
επιλογή αναδόχου του έργου: «Υποστήριξη υλοποίησης δράσεων της Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου,
που αφορούν την πράξη “Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες”, με
ακρωνύμιο ”ERMIS-F”», με ΑΑ Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 70693,2.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε  η 13η Μαρτίου 2019,  ενώ η αποσφράγιση προσφορών αναπροσαρμόζεται για την 18η Μαρτίου. Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως της ΔΥΒΑ είναι διαθέσιμο εδώ.

CONTACT US

    Μέγεθος γραμμάτων
    Αντίθεση

    Log in with your credentials

    Forgot your details?