Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών αναφορικά με το διαγωνισμό για την
επιλογή αναδόχου του έργου: «Υποστήριξη υλοποίησης δράσεων της Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου,
που αφορούν την πράξη “Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες”, με
ακρωνύμιο ”ERMIS-F”», με ΑΑ Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 70693,2.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε  η 13η Μαρτίου 2019,  ενώ η αποσφράγιση προσφορών αναπροσαρμόζεται για την 18η Μαρτίου. Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως της ΔΥΒΑ είναι διαθέσιμο εδώ.

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?