Η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης ERMIS– F “Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες”, του Προγράμματος INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020” υλοποίησε συμμετοχικό εργαστήριο με τους εκπαιδευτικούς της Καλλονής, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση την Τετάρτη 27 Μαϊου 2020, στην οποία έλαβαν μέρος 5 εκπαιδευτικοί από το Επαγγελματικό λύκειο Καλλονής και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με την καθοδήγηση μελών της ομάδας του ERMIS-F από τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή μελών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διεξαγωγή της με χρήση ειδικών εργαλείων έρευνας.

Στη δράση αυτή οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατανόηση των συνιστωσών που οδηγούν σε πλημμύρες και συζήτησαν για τις αιτίες και επιπτώσεις των πλημμυρών στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως στα σχολεία. Αναλυτικότερα με τη χρήση διαδραστικών ερευνητικών εργαλείων αναγνωρίστηκε η πολυπλοκότητα των επιμέρους ζητημάτων που τελικά κατανοήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες. Τέλος, παρουσιάστηκαν ως αντιπλημμυρικά μέτρα κάποιες λύσεις βασισμένες στη φύση και έργα ορεινής υδρονομίας, που προτείνονται από την ομάδα για την ευρύτερη λεκάνη της Καλλονής, τις οποίες οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν μέσω της συμπλήρωσης ειδικών ερωτηματολογίων.

Μέσω της συζήτησης έγινε κατανοητό ότι τα σχολεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ως προς την διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων. Όπως τόνισαν οι εκπαιδευτικοί δεν υπάρχει η απαραίτητη ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών και καθηγητών επάνω στο ζήτημα της πρόληψης και αντιμετώπισης των πλημμυρών. Αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα αβεβαιότητας στο χώρο των σχολείων, καθώς οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα μόνοι τους όταν η πλημμύρα εξελίσσεται.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ομάδες (αγρότες, δημοτικοί υπάλληλοι), οι εκπαιδευτικοί ήταν περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στα μεγάλα τεχνικά έργα και έδειξαν να επιλέγουν τις πιο ήπιες και φυσικές λύσεις. Επιπλέον φάνηκαν αρκετά ενημερωμένοι για την συχνότητα και την ένταση των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, ενώ όπως ενημέρωσαν την ομάδα του ERMIS-F παρακολουθούν την εξέλιξη του καιρού και την αύξηση της στάθμης στις κοίτες, ώστε να είναι σε θέση να ενημερώσουν έγκαιρα τους μαθητές.

Επόμενη δράση θα ακολουθήσει την Τετάρτη 3 Ιουνίου, με  ομάδα ενδιαφέροντος που θα αποτελείται από τους ελεύθερους επαγγελματίες της Καλλονής (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, περιβαλλοντολόγοι, γεωπόνοι κλπ) αλλά και με μεικτές ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων  που καλούνται να αλληλεπιδράσουν με στόχο την εξαγωγή ασφαλών και αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων.

Οι συμμετοχικές δράσεις διοργανώνονται από την Πράξη “Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες”      ERMIS-F   του Προγράμματος INTERREG V-A 2014-2020.

07-Δελτίο-Τύπου-ΔΥΒΑ-27-5-2020

CONTACT US

    Μέγεθος γραμμάτων
    Αντίθεση

    Log in with your credentials

    Forgot your details?