Πως μπορώ να ... αναρτήσω ένα συμβάν σε πραγματικό χρόνο, μέσω της Εφαρμογής του Πληθοπορισμού ERMIS-F

Πως μπορώ να ... ελέγξω την καταλληλότητα μιας περιοχή ως προς την πλημμυρική της επικινδυνότητα - αναζήτηση και αξιοποίηση χωρικών δεδομένων από επαγγελματία, μέσω της Εφαρμογής Γεωπύλη ERMIS-F

Πως μπορώ να ... εισάγω νέα γεωχωρικά δεδομένα και να τα μοιραστώ με συναδέλφους - αξιοποίηση της Εφαρμογής Γεωπύλη ERMIS-F

Πως μπορώ να ... επιβεβαιώσω αν το σπίτι μου βρίσκεται σε περιοχή υψηλού πλημυρικού κινδύνου - αξιοποίηση της εφαρμογής πλημμυρικών Χαρτών ERMIS-F

Πως μπορώ να ... συντονίσω δράσεις και συζητήσεις που αφορούν παρέμβαση στην περιοχή μου, μέσω της Εφαρμογής Κοινωνικής Δικτύωσης ERMIS-F

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?