Η καινοτομία και η σημασία του ERMIS-F είναι η μεταφορά της δημιουργίας γνώσης προφύλαξης από τους ειδικούς σε όλους, μέσω μιας ΠρότυπηςΥποστηριζόμενης Δημόσιας Διαδικτυακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Πλημμυρικών Κινδύνων.

Πρότυπη: ανάλυση αναγκών ποικίλων χρηστών, αξιολόγηση χρηστικότητας, τρόπο προσφοράς και υποστήριξής.

Δημόσια: δυνατότητα πρόσβασης με ενδεχόμενη μελλοντική μη κερδοσκοπική χρέωση επαγγελματικής χρήσης.

Πρόσβαση: κατάλληλα προσαρμοζόμενη διευκολύνει την αξιοποίηση από κάθε είδος χρήστη.

Υποστήριξη: ιδίως σε πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και σε επαγγελματίες και οργανισμούς.

 

 

 

Σημασία της Υπηρεσίας ERMIS-F

Η δυνατότητα αξιοποίησης της πληροφορίας και των μοντέλων για τη δημιουργία γνώσης προφύλαξης, θεωρητικά ήδη υπάρχει σε περιορισμένους επιστημονικούς κύκλους. Η καινοτομία και η σημασία του έργου είναι η μετατροπή της θεωρητικής δυνατότητας για τους ειδικούς σε πρακτική δημόσια υπηρεσία για όλους.

Αυτό θα γίνει μέσω μιας Πρότυπης Υποστηριζόμενης Δημόσιας Υπηρεσίας μέσω Διαδικτύου για την προφύλαξη από κινδύνους πλημμυρών (ERMIS–F).

Η Yπηρεσία ERMIS–F θα είναι πρότυπη όσο αφορά την ανάλυση αναγκών ποικίλων χρηστών, την αξιολόγηση χρηστικότητας του συστήματος, τον τρόπο προσφοράς και υποστήριξής της. Θα είναι δημόσια ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης, ενώ η πρόσβαση θα είναι κατάλληλη και προσαρμοζόμενη για κάθε είδος χρήστη ώστε να μη συνιστά de facto εμπόδιο στην αξιοποίησή της. Θα προσφέρεται υποστήριξη με διάφορους τρόπους, ιδίως σε πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και σε επαγγελματίες και οργανισμούς.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι από τον αρχικό σχεδιασμό της υπηρεσίας θα διασφαλισθεί η επεκτασιμότητα του συστήματος για την ενσωμάτωση τόσο και άλλων περιφερειών όσο και λοιπών περιβαλλοντικών κινδύνων, μέσω προσθήκης module πληροφοριών. Η καινοτομία της πλατφόρμας, η απουσία αντίστοιχης υπηρεσίας, καθώς και η επεκτασιμότητά της διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του έργου που θα βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση στην επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Το ERMIS-F θα αξιοποιήσει γεωγραφική και άλλη πληροφορία και επιστημονικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνων, για να δημιουργήσει δημόσια γνώση που οδηγεί σε προφύλαξη. Θα εστιάσει στις πλημμύρες, λόγω της σημαντικής κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής επίπτωσης στις περιοχές ενδιαφέροντος, και της χρονικής συγκυρίας της εφαρμογής στην Ελλάδα και την Κύπρο της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Εξαρχής σχεδιασμένο για να υποδεχτεί στο μέλλον αντίστοιχα υποσυστήματα για πυρκαγιές, σεισμούς, κατολισθήσεις κλπ, και ανοικτό σε προσθήκες όπως χρήση για μελέτες οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η γνώση αφορά την επικινδυνότητα σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου ή κτηρίου υπό διάφορα κλιματικά και πολεοδομικά σενάρια, τις ενέργειες προφύλαξης και αντιμετώπισης, τις επιπτώσεις και όπου είναι δυνατό έγκαιρη.

 

 

 

CONTACT US

Log in with your credentials

Forgot your details?