Στις 13-02-2019 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 8439/12-02-2019 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Υδάτων Βορ. Αιγαίου, για τα παραδοτέα της Πράξης ERMISF με θέμα «Υποστήριξη υλοποίησης δράσεων της Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου, που αφορούν την πράξη “Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες”, με ακρωνύμιο ”ERMISF”».

 

 

Η Πρόσκληση αφορά

  1. τη σχεδίαση,υλοποίηση, και συντήρηση του web site του ERMIS-F καθώς και τη δημιουργία Βάση Δεδομένων Πρωτογενούς υλικού (ΠΕ 2.4.1, 2.4.2)
  2. Υποστήριξη /εμπειρογνωμοσύνη της Δ/νσης Υδάτων Β. Αιγαίου γαι την υλοποίηση Δράσεων της Πράξης (ΠΕ 1.4.4 , 2.4.3, 3.4.2, 6.4.2)

Μπορείτε να βρείτε την ορθή επανάληψη της  Πρόσκλησης εδώ  καθώς και στη σελίδα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ του ERMIS-F

CONTACT US

Log in with your credentials

Forgot your details?