Στις 13-02-2019 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 8439/12-02-2019 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Υδάτων Βορ. Αιγαίου, για τα παραδοτέα της Πράξης ERMISF με θέμα «Υποστήριξη υλοποίησης δράσεων της Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου, που αφορούν την πράξη “Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες”, με ακρωνύμιο ”ERMISF”».

 

 

Η Πρόσκληση αφορά

  1. τη σχεδίαση,υλοποίηση, και συντήρηση του web site του ERMIS-F καθώς και τη δημιουργία Βάση Δεδομένων Πρωτογενούς υλικού (ΠΕ 2.4.1, 2.4.2)
  2. Υποστήριξη /εμπειρογνωμοσύνη της Δ/νσης Υδάτων Β. Αιγαίου γαι την υλοποίηση Δράσεων της Πράξης (ΠΕ 1.4.4 , 2.4.3, 3.4.2, 6.4.2)

Μπορείτε να βρείτε την ορθή επανάληψη της  Πρόσκλησης εδώ  καθώς και στη σελίδα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ του ERMIS-F

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?