Μια εκπαιδευτική – βιωματική δράση για μαθητές/μαθήτριες πραγματοποιήθηκε στο 1ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Μυτιλήνης, την Τρίτη 14 Ιανουαρίου.

Σε αυτή τη δράση 27 ενήλικοι μαθητές, μαζί με τους 3 εκπαιδευτικούς τους, συμμετείχαν, αξιοποίησαν εκπαιδευτικό υλικό (quiz, videos, καταιγισμός ιδεών, κ.α.) και συζήτησαν με την ομάδα της Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου (ΔΥΒΑ) για το τι είναι οι πλημμύρες, ποια είναι τα αίτια τους, για το ρόλο της φυσικής βλάστησης και των δασών στην αποτροπή των πλημμυρών, για το τι πρέπει να κάνουμε πριν, κατά και μετά την πλημμύρα (χρηστικές οδηγίες συμπεριφοράς και αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων), για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την κλιματική αλλαγή και το ρόλο του καθενός μας στη βελτίωση της συνειδητοποίησης της πραγματικότητας και ενός περιβαλλοντικά φιλικού τρόπου ζωής.

Παράλληλα, έγινε αναλυτική παρουσίαση – επίδειξη της Διαδικτυακής Υπηρεσίας ERMIS-F, δίνοντας έμφαση στους πλημμυρικούς χάρτες της Λέσβου, τη βάση γνώσης (παραδείγματα εφαρμογών και μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας που ταιριάζουν στη χώρα μας και ειδικότερα στη Λέσβο), την εφαρμογή του πληθοπορισμού και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

Έγινε εκτενής συζήτηση για τις ανωτέρω εφαρμογές της υπηρεσίας και ιδιαίτερα για τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο νησί της Λέσβου με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με το πλούσιο υλικό το οποίο διανεμήθηκε στους εκπαιδευόμενος και τους καθηγητές, τους δίνει τη δυνατότητα και το κίνητρο να ασχοληθούν περαιτέρω με τη χρήση της υπηρεσίας, σε μελλοντικό χρόνο (και ιδιαίτερα με τη βάση γνώσης και τον πληθοπορισμό).

Τέλος, ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής του σχολείου (μέσω ενός φακέλου με ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, κ.α., που διανεμήθηκαν) για το υλικό που μπορεί να αντλήσει κάποιος από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία ERMIS-F, αλλά και πως μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες μέσα από την εφαρμογή του πληθοπορισμού για να δηλώσουν κάποιο γεγονός που μπορεί να σχετίζεται με ένα πλημμυρικό φαινόμενο στην περιοχή τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εκδήλωσης – βιωματικής δράσης, έγινε διεξοδικός διάλογος μεταξύ των μαθητών – καθηγητών και της Ομάδας Έργου με σχόλια, ερωτήσεις και προτάσεις για τις πλημμύρες.

Συγκεκριμένα, κατά την παρουσίαση του θέματος από τον κο Γατσή, οι μαθητές ρώτησαν για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία συμβάλλουν με τη σειρά τους στην εκδήλωση των πλημμυρών. Επίσης, περιέγραψαν τις βιωματικές τους εμπειρίες όσοι/όσες έζησαν παλαιότερες πλημμύρες, που έλαβαν χώρα σε διάφορα μέρη της Λέσβου (Μυτιλήνη, Καλλονή, Πλωμάρι, Ερεσός, Γέρα), λόγω και της διαφορετικής καταγωγής και του τόπου διαβίωσης κάθε μαθητή. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για το τι είναι πλημμύρα, ποια αίτια την προκαλούν, για το ρόλο της κλιματικής αλλαγής και του ανθρώπου στην αύξηση της συχνότητας & της έντασης των φαινομένων, το ρόλο της φυσικής βλάστησης και των δασών στην αποτροπή των πλημμυρών, καθώς και για αρκετές χρηστικές οδηγίες και μέτρα προφύλαξης & αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων, πριν, κατά και μετά την εκδήλωση της πλημμύρας.

Κατά την παρουσίαση της διαδραστικής άσκησης (quiz), η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERMIS-F, οι μαθητές χωρίστηκαν σε 3 ομάδες των 9 ατόμων και «συναγωνίστηκαν» για τις ορθές απαντήσεις. Η συμμετοχή των ενήλικων μαθητών ήταν εντυπωσιακή και μας εξέπληξαν με τις γνώσεις τους και τη συνδυαστική κρίση τους. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια του καταιγισμού ιδεών, σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται και τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς των ανθρώπων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ενός φαινομένου πλημμύρας, οι 3 ομάδες μαθητών αντάλλαξαν ιδέες, απόψεις και γνώμες, συμβάλλοντας με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην εξέλιξη της συζήτησης, δεδομένου ότι πολλοί μαθητές εργάζονται το πρωί σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την πρόληψη ή/και την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και των συνεπειών τους.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση – επίδειξη της Διαδικτυακής Υπηρεσίας ERMIS-F, με στόχο καταρχάς την προβολή της υπηρεσίας και την ενημέρωση των μαθητών για τη λειτουργία της, δίνοντας μεγάλη έμφαση στους πλημμυρικούς χάρτες της Λέσβου που έχουν ήδη ανέβει, τη βάση γνώσης και τις εφαρμογές της (ανάδειξη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας που ταιριάζουν στη χώρα μας και ειδικότερα στη Λέσβο, με παράλληλη συζήτηση σχετικά με τη σκοπιμότητα, την αποτελεσματικότητα και τον φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα τους), την εφαρμογή του πληθοπορισμού και την ευκολία με την οποία δύναται κάποιος πολίτης να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές μέσω του κινητού του, και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (στο εστιακό σημείο της Καλλονής).

Η συζήτηση, που έλαβε χώρα σε συνδυασμό με το  υλικό το οποίο διανεμήθηκε, έδωσε την αφορμή και το κίνητρο στους ενεργούς πολίτες να ασχοληθούν περαιτέρω με τη χρήση της υπηρεσίας, σε μελλοντικό χρόνο.

Η  εκπαιδευτική εκδήλωση σε ενήλικες μαθητές ανέδειξε τη μεγάλη προθυμία και επιθυμία των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση εκδηλώσεων και αντίστοιχων ενημερωτικών δράσεων σε σχολεία ενηλίκων, με θέμα τους πλημμυρικούς κινδύνους, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης για τους φυσικούς κινδύνους, και ιδιαίτερα για το φαινόμενο των πλημμυρών.

Καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη εκπαίδευσης – ενημέρωσης, πρώτον, των ίδιων των εκπαιδευτικών που θα βοηθήσουν στη διάχυση της γνώσης και της ενημέρωσης, και δεύτερον, των μαθητών που διψάνε για μάθηση και βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις.

Σχετικά άρθρα σε τοπικό Τύπο 

CONTACT US

    Μέγεθος γραμμάτων
    Αντίθεση

    Log in with your credentials

    Forgot your details?