Ο νέος μετεωρολογικός σταθμός στη Νέα Κυδωνία Χανίων είναι γεγονός!

Ο μετεωρολογικός σταθμός τοποθετήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νέας Κυδωνίας στον Άνω Σταλό και η λειτουργία του έχει στόχο την καταγραφή και απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η δράση υλοποιήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης  και ειδικότερα  την  Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος και το εργαστήριο της Γεωπεριβαλλοντικής  Μηχανικής σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων,  στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαδικτυακής Υπηρεσίας ERMIS-F.  Ο σταθμός θα συνδεθεί και με το δίκτυο σταθμών που διαθέτει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

H λειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού σε συνδυασμό με την τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης της στάθμης (σταθμήμετρο) των υδάτων στην εκβολή ρέματος στην περιοχή, θα δώσει τη δυνατότητα για έγκαιρη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και αντιμετώπιση δυνητικά επικίνδυνων πλημμυρικών φαινομένων στη λεκάνη της Ν.Κυδωνίας.

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?