Τι είναι οι χάρτες πλημμυρικού κινδύνου;

Πως αξιοποιούνται οι ΤΠΕ στην Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων με εστίαση στις Πλημμύρες – ERMIS-F;

Μπορείτε να τα μάθετε από το Ενημερωτικό Δελτίο του ERMIS-F.

Το τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο, με την εγγραφή σας εδώ.

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?