Τι είναι οι χάρτες πλημμυρικού κινδύνου;

Πως αξιοποιούνται οι ΤΠΕ στην Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων με εστίαση στις Πλημμύρες – ERMIS-F;

Μπορείτε να τα μάθετε από το Ενημερωτικό Δελτίο του ERMIS-F.

Το τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο, με την εγγραφή σας εδώ.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?