Ανακοινώθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Βοηθού Ερευνητή: «Εκπόνηση Μελέτης λειτουργίας της υπηρεσίας ERMIS-F» της Πράξης

ERMIS-F «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ»  από το Ινστιτούτο Κύπρου.

Η πλήρης προκύρηξη βρίσκεται εδώ    και η συμμετοχή είναι ανοικτή έως την Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019.

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?