Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των παραδοτέων: (α) 4.3.3 «Σχεδίαση, αξιολόγηση και εξασφάλιση χρηστικότητας γεωγραφικού πόρταλ» και (β) 5.3.1 «Σύνδεση υποσυστήματος ΒΓ με γεωγραφικό portal» που σχετίζονται με την Πράξη ERMIS-F, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τα τεύχη του διαγωνισμού αναλυτικές οδηγίες και καταληκτικές ημερομηνίες βρίσκονται εδώ.

 

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?