Το πρόβλημα της παγκόσμιας θέρμανσης και των ανθρωπογενών κλιματικών αλλαγών εξελίσσεται στο πλέον σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα των τελευταίων δεκαετιών. Αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας και στάθμης της θάλασσας, μείωση της παγοκάλυψης στους ωκεανούς και τις ηπείρους, συχνότερη και εντονότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων είναι μονό μερικές από τις ενδείξεις των σύγχρονων κλιματικών αλλαγών οι οποίες οφείλονται κυρίως στις ανθρώπινες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εντατικοποίηση του “φαινομένου του θερμοκηπίου” (βιομηχανοποίηση, χρήση ορυκτών καυσίμων, αποψίλωση των δασών κ.α.).

Το 2016 ήταν το πιο θερμό έτος από τότε που υπάρχουν μετρήσεις της θερμοκρασίας με μετεωρολογικά όργανα. Κάθε μία από τις τρείς τελευταίες δεκαετιές ήταν θερμότερη από την προηγούμενη, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η τριακονταετία που διανύουμε είναι πιθανόν η θερμότερη των τελευταίων 1400 ετών για το Βόρειο Ημισφαίριο του πλανήτη. Τα παγκόσμια επίπεδα συγκεντρώσεως διοξειδίου του άνθρακα έχουν ξεπεράσει τα 410 ppm και βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 800.000 ετών.

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί ότι αν δε ληφθούν δραματικά μέτρα μείωσης των εκπομπών και συγκεντρώσεων αεριών του θερμοκηπίου οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές και ενδεχομένως ανεπίστρεπτες για τις επόμενες δεκαετίες ή και αιώνες.

Εκτιμήσεις μεταβολής της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου σύμφωνα με το κλιματικό μοντέλο WRF/CESM1, για ένα μετριοπαθές (RCP4.5) και ένα απαισιόδοξο (RCP8.5) μελλοντικό σενάριο.

Εκτιμήσεις μεταβολής της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου σύμφωνα με το κλιματικό μοντέλο WRF/CESM1, για ένα μετριοπαθές (RCP4.5) και ένα απαισιόδοξο (RCP8.5) μελλοντικό σενάριο.

Η λεκάνη της Μεσογείου έχει ήδη επηρεαστεί σημαντικά από τα εν λόγω φαινόμενα καθώς παρατηρείται μία ταυτόχρονη αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση της βροχόπτωσης, επηρεάζοντας τόσο τις ανθρώπινες δραστηριότητες όσο και τα φυσικά οικοσυστήματα. Για το μέλλον, τα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν περεταίρω αύξηση της θερμοκρασίας η οποία ενδέχεται να ξεπεράσει τους + 4-5 °C μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα ενώ και η μείωση της μέσης βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή αναμένεται να ενταθεί, εφόσον συνεχιστούν με τους σημερινούς ρυθμούς οι εκπομπές θερμοκηπικών αερίων, η ευρεία χρήση ορυκτών καυσίμων και άλλες μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Ειδικά για τη θερμή περίοδο του έτους, φαινόμενα όπως παρατεταμένοι καύσωνες και ξηρασία αναμένεται να ενταθούν σημαντικά για την περιοχή μας κατά τις προσεχείς δεκαετίες.

Εκτιμήσεις μεταβολής της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και την περίοδο 2070-2099 σύμφωνα με το κλιματικό μοντέλο PRECIS σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1961-1990. Μέσος όρος τριών μελλοντικών σεναρίων (SRES B2, A1B, A2).

Εκτιμήσεις μεταβολής (%) της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και την περίοδο 2070-2099 σύμφωνα με το κλιματικό μοντέλο PRECIS σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1961-1990. Μέσος όρος τριών μελλοντικών σεναρίων (SRES B2, A1B, A2).  

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?