Πραγματοποιείται σήμερα το Εργαστήριο Χρήσης και Λειτουργικότητας της Υπηρεσίας ERMIS-F, στη Λευκωσία. Στο εργαστήριο συμμετέχουν στελέχη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων  (ΤΑΥ) και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κύπρου και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας.

Το εργαστήριο αφορά αξιοποίηση των διαθέσιμων εφαρμογών της Υπηρεσίας ERMIS-F, με σενάρια χρήσης που προσομοιάζουν τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Ανάλογα εργαστήρια έχουν προγραμματιστεί σε όλες τις πιλοτικές περιοχές στους επομένους μήνες – σε Κρήτη, Λέσβο και Κύπρο.  Στα εργαστήρια συμμετέχει μικρός αριθμός χρηστών – δυνητικοί χρήστες της Υπηρεσίας ERMIS-F, ενώ η Ομάδα Έργου αξιοποιεί το αμφίδρομο αυτό το σχήμα ενημέρωση, εκπαίδευσης και διερεύνησης της ευχρηστίας των εφαρμογών της Υπηρεσίας ERMIS-F.

CONTACT US

    Μέγεθος γραμμάτων
    Αντίθεση

    Log in with your credentials

    Forgot your details?