Πραγματοποιείται σήμερα το Εργαστήριο Χρήσης και Λειτουργικότητας της Υπηρεσίας ERMIS-F, στη Λευκωσία. Στο εργαστήριο συμμετέχουν στελέχη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων  (ΤΑΥ) και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κύπρου και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας.

Το εργαστήριο αφορά αξιοποίηση των διαθέσιμων εφαρμογών της Υπηρεσίας ERMIS-F, με σενάρια χρήσης που προσομοιάζουν τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Ανάλογα εργαστήρια έχουν προγραμματιστεί σε όλες τις πιλοτικές περιοχές στους επομένους μήνες – σε Κρήτη, Λέσβο και Κύπρο.  Στα εργαστήρια συμμετέχει μικρός αριθμός χρηστών – δυνητικοί χρήστες της Υπηρεσίας ERMIS-F, ενώ η Ομάδα Έργου αξιοποιεί το αμφίδρομο αυτό το σχήμα ενημέρωση, εκπαίδευσης και διερεύνησης της ευχρηστίας των εφαρμογών της Υπηρεσίας ERMIS-F.

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?