Εκπαιδευτική δράση – Επίδειξη του Έργου «Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – Πλημμύρες (ERMIS – F)» και συζήτηση με τους ελεύθερους επαγγελματίες της Λέσβου και τα στελέχη της Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου (ΔΥΒΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αναφορικά με τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου, διοργανώθηκε από τη ΔΥΒΑ και πραγματοποιήθηκε στις 26/6/2020, στη Μυτιλήνη.

Στη δράση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ (με την ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού), ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Αιγαίου (με την ιδιότητα του γεωπόνου), 3 γεωλόγοι, 1 περιβαλλοντολόγος, 1 μηχανικός περιβάλλοντος, 1 πολιτικός μηχανικός (όλοι τους ελεύθεροι επαγγελματίες) και στελέχη της ΔΥΒΑ.

Κατά την εκπαιδευτική δράση έγινε επίδειξη της Υπηρεσίας ERMIS – F από την Επιστημονική Ομάδα της ΔΥΒΑ, δίνοντας έμφαση στους Πλημμυρικούς χάρτες της Λέσβου & τη Γεωπύλη, τη Βάση Γνώσης (παραδείγματα εφαρμογών και μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας που εφαρμόζονται στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου και ειδικότερα στη Λέσβο), την εφαρμογή του Πληθοπορισμού, το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και την Κοινωνική Δικτύωση. Ακολούθησε εκτενής συζήτηση για τις ανωτέρω εφαρμογές της υπηρεσίας ERMIS-F, και ιδιαίτερα για τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο νησί της Λέσβου με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (πράσινες και γκρίζες λύσεις), εστιάζοντας στους τρόπους αξιοποίησης της Υπηρεσίας από τους επαγγελματίες, αλλά και στην καθολική αξιοποίηση της Υπηρεσίας ERMIS-F από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Η ΔΥΒΑ είναι ένας από τους εταίρους υλοποίησης του ERMIS-F και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εστιάζουν στην εφαρμογή της Υπηρεσίας ERMIS-F στην πιλοτική περιοχή του λεκανοπεδίου της Καλλονής.

Η εκπαιδευτική δράση με τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι μια από τις δράσεις που υλοποιεί η ΔΥΒΑ στο πλαίσιο της Πράξης ERMIS-F έως τον Οκτώβριο 2020, με στόχο την ενημέρωση φορέων & επαγγελματιών της Λέσβου για τους στόχους της Πράξης, την αποτύπωση αναγκών που καλύπτει η Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων ERMIS-F στην Κύπρο, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που αφορούν την πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση των ζημιών των πλημμυρών. Κατά την εκδήλωση οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με την τρέχουσα έκδοση της Υπηρεσίας ERMIS-F, η οποία βρίσκεται σε δημόσια λειτουργία.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?