Συγκεκριμένη κατηγορία πληροφορίας σε μια βάση δεδομένων ή σύνολο δεδομένων. Συχνα αντιστοιχεί σε στήλη ενός πίνακα.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?