Εκπαιδευτική δράση – Επίδειξη του Έργου «Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – Πλημμύρες (ERMIS – F)» και συζήτηση με τους ελεύθερους επαγγελματίες της Λέσβου και τα στελέχη της Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου (ΔΥΒΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αναφορικά με τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου, διοργανώθηκε από τη ΔΥΒΑ και πραγματοποιήθηκε στις 26/6/2020, στη Μυτιλήνη.

Στη δράση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ (με την ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού), ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Αιγαίου (με την ιδιότητα του γεωπόνου), 3 γεωλόγοι, 1 περιβαλλοντολόγος, 1 μηχανικός περιβάλλοντος, 1 πολιτικός μηχανικός (όλοι τους ελεύθεροι επαγγελματίες) και στελέχη της ΔΥΒΑ.

Κατά την εκπαιδευτική δράση έγινε επίδειξη της Υπηρεσίας ERMIS – F από την Επιστημονική Ομάδα της ΔΥΒΑ, δίνοντας έμφαση στους Πλημμυρικούς χάρτες της Λέσβου και τη Γεωπύλη, τη Βάση Γνώσης (παραδείγματα εφαρμογών και μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας που εφαρμόζονται στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου και ειδικότερα στη Λέσβο), την εφαρμογή του Πληθοπορισμού, το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και την Κοινωνική Δικτύωση.  Ακολούθησε εκτενής συζήτηση για τις ανωτέρω εφαρμογές της υπηρεσίας ERMIS-F, και ιδιαίτερα για τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας που θα πρέπει να υλοποιηθούν στο νησί της Λέσβου, ειδικά στην πιλοτική περιοχή του λεκανοπεδίου της Καλλονής, με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (πράσινες και γκρίζες λύσεις), εστιάζοντας στους τρόπους αξιοποίησης της Υπηρεσίας από τους επαγγελματίες, αλλά και στην καθολική αξιοποίηση της Υπηρεσίας ERMIS-F από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Η εκπαιδευτική δράση με τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι μια από τις δράσεις που υλοποιεί η ΔΥΒΑ στο πλαίσιο της Πράξης ERMIS-F έως τον Οκτώβριο 2020, με στόχο την ενημέρωση φορέων και επαγγελματιών της Λέσβου για τους στόχους της Πράξης, την αποτύπωση αναγκών που καλύπτει η Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων ERMIS-F στην Κύπρο, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που αφορούν την πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση των ζημιών των πλημμυρών. Κατά την εκδήλωση οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με την τρέχουσα έκδοση της Υπηρεσίας ERMIS-F, η οποία βρίσκεται σε δημόσια λειτουργία.

 

Η Πράξη ERMIS-F αναπτύσσει ένα σύστημα για φυσικούς κινδύνους με εστίαση στις πλημμύρες, το οποίο αξιοποιεί ψηφιακή χαρτογραφική πληροφορία, υπολογιστικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνου και (στατιστικής) πρόβλεψης καταστροφών, που θα συνιστά ενιαία πηγή πληροφόρησης για όλους τους κινδύνους και θα βοηθά στη διαχείρισή τους.

Το ERMIS-F, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A (2014-2020), Διασυνοριακή Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου, υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το Δήμο Χανίων και το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού – Αμαθούντος.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?