Περιγραφικά (μη χωρικά) πεδιά σχετικά με γεωγραφικές οντότητες. Καλλούνται και γνωρίσματα ή θεματικές ιδιότητες

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?