Η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου με τη συμβολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα
πλαίσια υλοποίησης της πράξης ERMIS– F https://ermis-f.eu/en/ υλοποίησε συμμετοχικά
εργαστήρια με τα μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού Καλλονής (8/2/2020) και με τους
υπαλλήλους του Δήμου Δυτικής Λέσβου (17/2/2020), προκειμένου να διασαφηνιστούν τα
αίτια και οι συνέπειες των πλημμυρών που πλήττουν την περιοχή της Καλλονής και να
διαμορφωθούν λύσεις αντιπλημμυρικής προστασίας.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τις αιτίες και επιπτώσεις
των πλημμυρών και με τη βοήθεια διαδραστικών εργαλείων έρευνας αποτυπώθηκαν οι
προτάσεις τους. Στο τέλος των εργαστηρίων παρουσιάστηκαν προτεινόμενα αντιπλημμυρικά
μέτρα για την περιοχή της Καλλονής που εστιάζουν σε λύσεις βασισμένες στη φύση και έργα
ορεινής υδρονομίας, τα οποίες οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν.

Στόχος των συμμετοχικών δράσεων είναι η αποτύπωση της γνώμης όλων των ομάδων
ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Καλλονής, καθώς αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της ολοκληρωμένης διαχείρισης των πλημμυρών. Έτσι διοργανώθηκε
μία δράση με συμμετέχοντες από τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου, Τεχνικών
Υπηρεσιών και Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ανάμεσα στους οποίους
παρευρέθηκαν και δύο Αντιδήμαρχοι καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλλονής, ενώ
παράλληλα πραγματοποιήθηκε και μία δράση που απευθυνόταν σε απλούς πολίτες που
δραστηριοποιούνται στην Καλλονή στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Το περιεχόμενο της δράσης ήταν προσαρμοσμένο ανάλογα με την ομάδα ενδιαφέροντος,
έτσι στην συνάντηση με τους υπαλλήλους του Δήμου συζητήθηκε εκτενέστερα ο ρόλος των
διοικητικών υπηρεσιών, ενώ με τα μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού η συζήτηση
εστιάσθηκε στη συμβολή της γεωργίας και κτηνοτροφίας, στην πρόληψη και αντιμετώπιση
των πλημμυρών. Οι συμμετέχοντες και στα δύο εργαστήρια εξέφρασαν με αμεσότητα την
γνώμη τους, ενώ ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικοί σχετικά με τα προβλήματα και τις αιτίες που
οδήγησαν σε ιστορικές πλημμύρες στην περιοχή της Καλλονής. Τέλος παρατηρήθηκε ότι
παρά την αρχική εστίαση των συμμετεχόντων σε τεχνικές λύσεις σκληρών μέτρων, τα οποία
απαιτούν εκτεταμένη διερεύνηση ως προς την υλοποίησή τους, στο τέλος των εργαστηρίων
έδειξαν να συμφωνούν με αρκετά από τα ήπια μέτρα που πρότεινε η ομάδα του ERMIS-F.

Αξιοσημείωτη ήταν η μαρτυρία ενός συμμετέχοντα που έγραψε τα εξής:

“…Σωστά αναφέρεται στα Καλλονιάτικα (Τ. 148/2012 Σ16 Στήλη 2) ότι αποφασίζουν για εμάς,
άλλοι, που δεν γνωρίζουν ούτε την ιστορία…Είναι απαραίτητο να ακούσουν όμως και την
άποψη κάποιου γηγενούς…Βεβαίως, δεν είμαστε ούτε επαΐοντες, ούτε επιστήμονες στο
γνωστικό πεδίο, ούτε παράγοντες, είμαστε όμως κάτοικοι, έχουμε περιουσιακά στοιχεία
στην περιοχή και επί πλέον ‘κάτι’ κατέχουμε από την ιστορία του τόπου…”

Οι συμμετοχικές δράσεις διοργανώνονται από την Πράξη “Διαδικτυακή Υπηρεσία
Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες” ERMIS-F του Προγράμματος INTERREG V-A 2014-
2020. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Κύπρου, του
Πολυτεχνείου της Κρήτης, του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, της Διεύθυνσης Υδάτων Βορείου
Αιγαίου, του Δήμου Χανίων και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντος.
Επόμενες δράσεις θα ακολουθήσουν με άλλες ομάδες ενδιαφέροντος (Εκπαιδευτικοί,
Μηχανικοί) αλλά και με μεικτές ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων που καλούνται να
αλληλεπιδράσουν με στόχο την εξαγωγή ασφαλών και αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων.

 

 

ΓΡΑΦΟΥΝ: EΛΕΑΝΑ ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΗ, ΚΑΛΛΗ ΑΛΙΚΗ, ΤΖΩΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

CONTACT US

    Μέγεθος γραμμάτων
    Αντίθεση

    Log in with your credentials

    Forgot your details?