Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας του έργου ERMIS-F και το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του Παν. Αιγαίου συνδράμουν στην ενημέρωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τις καταστροφικές πλημμύρες στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2018.

Η έναρξη της λειτουργίας του αυτόματου σταθμηγράφου στην Καλλονή Λέσβου που έχει εγκατασταθεί στο πλαίσιο του έργου ERMIS-F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες (https://ermis-f.eu/) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπό την επίβλεψη της Επίκ. Καθηγήτριας υδρολόγου κα Τζωράκη Ο.,  έδωσε ήδη τα πρώτα στοιχεία για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής πολιτικής προστασίας του Βορείου Αιγαίου.

Ο σταθμός δίνει σε πραγματικό χρόνο την αύξηση της στάθμης του ποταμού και εξυπηρετεί σκοπούς έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας για την πόλη της Καλλονής. Το όργανο αυτό συνοδεύεται με βροχομετρικό σταθμό στην ίδια θέση και με μετεωρολογικό σταθμό ανάντι. Επίσης, έχει συνδεθεί με το υφιστάμενο όργανο μέτρησης στάθμης στον ποταμό Τσικνιά, της Περιφέρειας Β.Α. (δείτε το πλήρες άρθρο).

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?