Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν διαλέξεις στα αγγλικά, σε επίκαιρα επιστημονικά θέματα στο Γλωσσικό Κέντρο του Πολυτεχνείου.

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου ο καθ κ Γ. Καρατζάς κατά την ομιλία του με θέμα  «Climate change – Flash Floods»  στο  Γλωσσικό Κέντρο του Πολυτεχνείου μεταξύ άλλων παρουσίασε και το ERMIS-F.  Η παρουσίαση κινητοποίησε τους φοιτητές του  Πολυτεχνείου Κρήτης, αφού συμμετείχαν  ενεργά με σημαντική παρουσία και ερωτήσεις.

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι ένας από τους εταίρους που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Δημόσιας Διαδυκτιακής Υπηρεσίας  ERMIS-F,  ένα εργαλείο πληροφόρησης και  λήψης αποφάσεων για θέματα που αφορούν πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές.

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?