Ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού που αφορά το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης της Κύπρου. Ο μειοδοτικός αυτός διαγωνισμός, διενεργείται απο το ΣΑΛΑ και αφορά την προμήθεια βροχομετρητών και συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης της βροχόπτωσης . Το πλήρες κείμενο του διαγωνισμού βρίσκεται εδώ.

CONTACT US

[recaptcha]

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

Log in with your credentials

Forgot your details?