Εργαστήριο με θέμα “Πλημμύρες στην Καλλονή προβλήματα και εφικτές λύσεις” διοργανώνεται την Τετάρτη 27 Μαΐου και απευθύνεται σε  εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Καλλονής.  Στόχος του εργαστηρίου είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ως ομάδα συμφερόντων(stakeholders) στην διαχείριση των πλημμυρών.   Το εργαστήριο διοργανώνει η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου με τη συνεργασία του  Επαγγελματικού Λυκείου και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλονής στο πλαίσιο δράσεων της Πράξης «Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων –Πλημμύρες (ERMIS – F)»  του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 2014-2020 Ελλάδα-Κύπρος.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και σημαντική θα είναι η συμβολή μελών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τη διεξαγωγή της βάση ειδικής μεθοδολογίας με χρήση εργαλείων έρευνας (Focus group discussion, Problem/ Solution trees, ερωτηματολόγια).

Η συζήτηση των αδυναμιών της αντιπλημμυρικής προστασίας της Καλλονής και η συνδιαμόρφωση λύσεων
προστασίας με τους συμμετέχοντες, θα δώσει την δυνατότητα στην ομάδα των εκπαιδευτικών να εκφράσουν την άποψή τους πάνω στο κρίσιμο αυτό ζήτημα.

 

Πρόγραμμα/Πρόσκληση

 

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?