Συνάντηση Κέντρων Λήψεων Αποφάσεων στη Λέσβο (8/2020)

Βιωματικό Εργαστήριο στην αξιοποίηση της Υπηρεσίας ERMIS-F με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων Κέντρων λήψεως αποφάσεων και διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου (Μυτιλήνη Λέσβου 26-28/8/2020)

Μια τριήμερη εκπαιδευτική δράση με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από Κέντρα λήψης αποφάσεων πρόληψης & διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου, διοργανώθηκε από τη Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου (ΔΥΒΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στη Μυτιλήνη (26- 28/8/2020),  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ERMIS – F “Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες”, του Προγράμματος INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020”.

Η δράση περιελάμβανε  Επίδειξη της Υπηρεσίας ERMIS-F  , βιωματικό εργαστήριο και εκτενή  συζήτηση με  τους εμπειρογνώμονες

Στη δράση συμμετείχαν στελέχη από Διευθύνσεις Υδάτων άλλων περιοχών (Ιόνιο, Ήπειρος, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη), την Περιφέρεια Κρήτης και τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠ.Π.ΕΝ. καθώς και εταίροι του έργου από τη ΔΥΒΑ, το Ινστιτούτο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Την πρώτη μέρα της εκπαιδευτικής συνάντησης έγινε μια γενική παρουσίαση για τους στόχους της Πράξης ERMIS – F.

Την επόμενη μέρα ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και επίσκεψη πεδίου στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού στην Αγία Παρασκευή και στην Καλλονή Λέσβου.

Την τελευταία ημέρα ( 28/8/20) οι εμπειρογνώμονες συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήριο αξιοποίησης της Υπηρεσίας ERMIS-F, που πραγματοποιήθηκε σε εργαστήριο του  Πανεπιστημίου του Αιγαίου.

Η συνάντηση εντάσσεται στις δράσεις που υλοποιεί η Ομάδα Έργου στο πλαίσιο της Πράξης ERMIS-F, με στόχο την ενημέρωση δημόσιων φορέων για την αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της  Υπηρεσίας ERMIS-F.

Η Πράξη ERMIS-F χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Interreg V-A (2014-2020), Διασυνοριακή Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?