Μια συνάντηση ενημέρωσης για τους τρόπους αξιοποίησης της Υπηρεσίας ΕRMIS-F για τις ανάγκες των στελεχών ΟΤΑ και ειδικότερα του Δ. Μυτιλήνης και των Σωμάτων Ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου στη Μυτιλήνη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου και τη Δ/νση Περιβάλλοντος Δήμου Μυτιλήνης. Στη δράση συμεμτείχαν στελεχη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Δ/νσης Υδάτων Βορ. Αιγαίου.

Κατά τη συνάντηση  έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα εξής:

 • τον στόχο της Πρότυπης Ολοκληρωμένης Δημόσιας Υποστηριζόμενης Υπηρεσίας, με έμφαση στις πλημμύρες.
 • την εύκολη προσαρμογή της υπηρεσίας στις ανάγκες και απαιτήσεις του φορέα που θα την υιοθετήσει και για άλλους φυσικούς κινδύνους.
 • την αξιοποίηση υφιστάμενων δεδομένων καθώς και μοντέλων που δημιουργήθηκαν για τους σκοπούς του έργου. Το βασικό πλεονέκτημα της υπηρεσίας είναι η συγκέντρωση υλικού και πληροφορίας που είναι χρήσιμα σε φορείς, επαγγελματίες και πολίτες, προωθώντας παράλληλα την ενεργή δράση – διάδραση των πολιτών.
 • τη σημασία της αξιοποίησης της υπηρεσίας για φορείς, επαγγελματίες και πολίτες, την υιοθέτησή της με την ολοκλήρωση του προγράμματος και τη διάχυση της πληροφορίας και γνώσης. Η βιωσιμότητά της επαφίεται στην προβολή της ωφέλειας και της χρησιμότητάς της για όλους, πόσω μάλλον όταν η υπηρεσία είναι ελεύθερη προς χρήση χωρίς εμπορική εκμετάλλευση.
 • τη δυνατότητα ενημέρωσης του κοινού, εκπαίδευσης χρήσης και εκτύπωσης χαρτών μέσω της λειτουργίας του κέντρου ενημέρωσης (Infopoint), στα γραφεία της ΔΥΒΑ.

Κατά την επίδειξη της υπηρεσίας ERMIS-F σε συνδυασμό με την αναλυτική παρουσίαση του έργου έγινε ιδιαίτερη αναφορά:

 • τη σημασία της εφαρμογής της Γεωπύλης και των Πλημμυρικών χαρτών
 • τη χρησιμότητα της Βάσης Γνώσης
 • την αξιοποίηση του Πληθοπορισμού και της Κοινωνικής Δικτύωσης από το Δήμο
 • την εύκολη προσαρμογή της υπηρεσίας στις ανάγκες και απαιτήσεις του φορέα που θα την υιοθετήσει (π.χ. από το Δήμο Μυτιλήνης) και για άλλους φυσικούς κινδύνους.

Με την αναλυτική παρουσίαση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, που λειτουργεί στο λεκανοπέδιο Καλλονής (χείμαρρος Αχερώνας) η συζήτηση εστίαστηκε στα παρακάτω:

 • Εγκατάσταση και συντήρηση δικτύου σταθμών και οργάνων
 • Εργασίες πεδίου (τοπογραφικά, μετρήσεις ροών)
 • Συνεχή συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σταθμών (βροχόπτωση, στάθμη, υγρασία)
 • Συνεχή κατάρτιση και βελτίωση μοντέλων – βαθμονόμηση υδρολογικού μοντέλου HEC – HMS με μετρήσεις πεδίου και real-time δεδομένα από τους σταθμούς
 • Δημιουργία εξισώσεων που να συνδέουν την αθροιστική βροχή με τη στάθμη και την υγρασία του εδάφους
 • Εξαγωγή καμπυλών διαφορετικών ορίων του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ενσωμάτωσής τους στην πλατφόρμα
 • Αποστολή μηνύματος ή σήματος alarm στις αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας

Η συζήτηση και η διεργασία έγιναν σε επικοδομητικό κλίμα.

CONTACT US

  Log in with your credentials

  Forgot your details?