Ανακοινώθηκε  ο διαγωνισμός που αφορά  την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού,  στο  πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας της Υπηρεσίας ERMIS-F.

Ο διαγωνισμός αφορά τον ακόλουθο εξοπλισμό:

  1. Κατανεμημένος Κόμβος ERMIS-F (1),
  2. Εξυπηρετητής δεδομένων για την Βάση Γνώση (1),
  3. Φορητοί προσωπικοί υπολογιστές (3),
  4. Φορητές έξυπνες συσκευές (10),
  5. Φορητός προβολέας (1).

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι  €32,000.00  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  και η  λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών είναι η  20η Μαρτίου 2019.

Πλήρες τεύχος διαγωνισμού.

CONTACT US

Log in with your credentials

Forgot your details?