Ανακοινώθηκε  ο διαγωνισμός που αφορά  την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού,  στο  πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας της Υπηρεσίας ERMIS-F.

Ο διαγωνισμός αφορά τον ακόλουθο εξοπλισμό:

  1. Κατανεμημένος Κόμβος ERMIS-F (1),
  2. Εξυπηρετητής δεδομένων για την Βάση Γνώση (1),
  3. Φορητοί προσωπικοί υπολογιστές (3),
  4. Φορητές έξυπνες συσκευές (10),
  5. Φορητός προβολέας (1).

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι  €32,000.00  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  και η  λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών είναι η  20η Μαρτίου 2019.

Πλήρες τεύχος διαγωνισμού.

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?