Ο Χάρτης Χρήσεων Γης Καλλονής Λέσβου καταγράφει την υφιστάμενη χρήση/κάλυψη γης στο λεκανοπέδιο της Καλλονής Λέσβου σε κλίμακα 1:10.000 και δημιουργήθηκε με φωτοερμηνεία πρόσφατων δορυφορικών εικόνων και αυτοψία στην ύπαιθρο (χαρτογράφηση χρήσεων γης).
Ο Χάρτης Χρήσεων Γης Καλλονής Λέσβου, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ERMIS-F, είναι σήμερα ο πιο ακριβής στη συγκεκριμένη κλίμακα και μπορεί να αξιοποιηθεί για να επιτευχθούν πιο λεπτομερείς και αξιόπιστες μελέτες κατά την καταγραφή και αποτύπωση της πλημμυρικής επικινδυνότητας της περιοχής αυτής, καθώς και για σενάρια ή/και μοντέλα που λαμβάνουν υπόψιν πιθανές μελλοντικές αλλαγές των χρήσεων γης, προκειμένου να μας δώσουν χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον σχετικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα ή/και με τα προτεινόμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
Ένας αξιόπιστος και ακριβής χάρτης χρήσεων γης, ως πρωτογενές υλικό, αποτελεί το Α και το Ω για τη σύνταξη μελετών που σχετίζονται με το φυσικό, γεωργικό και αστικό περιβάλλον, σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?