Με στόχο την ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας,  Περιβαντολλογικών Οργανώσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διοργανώνεται  την Πέμπτη 21 Ιουνίου στη Μυτιλήνη,  ανοικτή συζήτηση όπου οι Επιστημονικές Ομάδες του ERMIS-F θα συζητήσουν και καταγράψουν ανάγκες των τοπικών φορέων.
Το ERMISF αναπτύσσει ένα ενιαίο σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης κινδύνων φυσικών καταστροφών,  με εστίαση τις πλημμύρες,  για τρεις Περιφέρειες Eφαρμογής: 

 

  • την Λεκάνη απορροής παραπόταμου Αραδίππου στη Λάρνακα Κύπρου
  • την Λεκάνη του οικισμού Καλλονής (Ρέμα Κυπριανού) στη Λέσβο
  • και τη Λεκάνη της Νέας Κυδωνίας, στα Χανιά της Κρήτης. 

 

Το ERMIS-F είναι ένα ευρωπαϊκό έργο (Πράξη) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας InterregVA «Ελλάδα – Κύπρος  2014-2020», στονΆξονα«Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικού Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.  
H συγκεκριμένη δράση διοργανώνεται απο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τη ΔΥΒΑ και το Ινστιτούτο Κύπρου.

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?