Με στόχο την ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας,  Περιβαντολλογικών Οργανώσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διοργανώνεται  την Πέμπτη 21 Ιουνίου στη Μυτιλήνη,  ανοικτή συζήτηση όπου οι Επιστημονικές Ομάδες του ERMIS-F θα συζητήσουν και καταγράψουν ανάγκες των τοπικών φορέων.
Το ERMISF αναπτύσσει ένα ενιαίο σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης κινδύνων φυσικών καταστροφών,  με εστίαση τις πλημμύρες,  για τρεις Περιφέρειες Eφαρμογής: 

 

  • την Λεκάνη απορροής παραπόταμου Αραδίππου στη Λάρνακα Κύπρου
  • την Λεκάνη του οικισμού Καλλονής (Ρέμα Κυπριανού) στη Λέσβο
  • και τη Λεκάνη της Νέας Κυδωνίας, στα Χανιά της Κρήτης. 

 

Το ERMIS-F είναι ένα ευρωπαϊκό έργο (Πράξη) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας InterregVA «Ελλάδα – Κύπρος  2014-2020», στονΆξονα«Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικού Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.  
H συγκεκριμένη δράση διοργανώνεται απο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τη ΔΥΒΑ και το Ινστιτούτο Κύπρου.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?