Η απορροή του νερού που συμβαίνει όταν (α) ένα έδαφος διηθείται σε πλήρη χωρητικότητα, ή (β) η βροχόπτωση συμβαίνει με ρυθμό μεγαλύτερο από το ρυθμό με τον οποίο μπορεί να διεισδύσει στο έδαφος. Η περίσσεια νερού από τη βροχή και από άλλες πηγές ρέει επιφανειακά στη γη.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?