Παρουσίαση του Έργου «Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – Πλημμύρες (ERMIS – F)» και συζήτηση με Περιβαλλοντικούς Φορείς και τα στελέχη της Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου (ΔΥΒΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,  αναφορικά με τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου, διοργανώθηκε από τη Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου και πραγματοποιήθηκε στις 12/09/2019 στη Μυτιλήνη.

Στη δράση συμμετείχαν στελέχη από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής, τους Οικολόγους Πράσινους, την ΑΜΚΕ Αιγίλοπας, τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο «το Δελφίνι», η ΑΡΩΓΗ  και στελέχη της ΔΥΒΑ.

Η συζήτηση με τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις είναι μια από τις δράσεις που υλοποιεί η ΔΥΒΑ στο πλαίσιο της Πράξης ERMIS-F έως τον Ιούνιο 2020, με στόχο την ενημέρωση φορέων της Λέσβου για τους στόχους της Πράξης, την αποτύπωση αναγκών που καλύπτει η Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων ERMIS-F στην Κύπρο, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που αφορούν την πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση των ζημιών των πλημμυρών. Κατά την εκδήλωση οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν  στην τρέχουσα έκδοση της Υπηρεσίας ERMIS-F.

Η ΔΥΒΑ είναι ένας από τους εταίρους υλοποίησης του ERMIS-F που σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εστιάζουν στην εφαρμογή της Υπηρεσίας ERMIS-F στην πιλοτική περιοχή της Καλλονής.

Το ERMIS-F που χρηματοδοτείται απο το  Πρόγραμμα Interreg V-A (2014-2020), Διασυνοριακή Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου προετοιμάζει μια Δημόσια Διαδικτυακή Υπηρεσία  Αντιμετώπισης και Διαχείρισης Πλημμυρών και άλλων Φυσικών & Περιβαλλοντικών Κινδύνων, που υλοποιείται καλύπτοντας μια κρίσιμη ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για ενημέρωση και προστασία, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων παρεμβάσεων και στην ομαδα υλοποίησης συμεμτέχουν επίσης  το Ινστιτούτο Κύπρου, το  το Πολυτεχνείο Κρήτης, ο  Δήμος Χανίων και το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού – Αμαθούντος.

CONTACT US

    Μέγεθος γραμμάτων
    Αντίθεση

    Log in with your credentials

    Forgot your details?