Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες Environmental Risk Management Information Service – Floods (ERMIS / Η Υπηρεσία ERMIS-F συναντά Περιβαλλοντικές ομάδες της Λέσβου

Παρουσίαση του Έργου «Διαδικτυακή υπηρεσία περιβαλλοντικών κινδύνων – Πλημμύρες (ERMIS – F)» και συζήτηση με Περιβαλλοντικούς Φορείς και τα στελέχη της Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου (ΔΥΒΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,  αναφορικά με τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου, διοργανώθηκε από τη Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου και πραγματοποιήθηκε στις 12/09/2019 στη Μυτιλήνη.

Στη δράση συμμετείχαν στελέχη από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής, τους Οικολόγους Πράσινους, την ΑΜΚΕ Αιγίλοπας, τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο «το Δελφίνι», την αρω-ΓΗ  και στελέχη της ΔΥΒΑ.

Η ΔΥΒΑ είναι ένας από τους εταίρους υλοποίησης του ERMIS-F που σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εστιάζουν στην εφαρμογή της Υπηρεσίας ERMIS-F στην πιλοτική περιοχή της Καλλονής.

Η συζήτηση με τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις είναι μια από τις δράσεις που υλοποιεί η ΔΥΒΑ στο πλαίσιο της Πράξης ERMIS-F έως τον Ιούνιο 2020, με στόχο την ενημέρωση φορέων της Λέσβου για τους στόχους της Πράξης, την αποτύπωση αναγκών που καλύπτει η Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων ERMIS-F στην Κύπρο, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που αφορούν την πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση των ζημιών των πλημμυρών. Κατά την εκδήλωση οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν  στην τρέχουσα έκδοση της Υπηρεσίας ERMIS-F.

Το ERMIS-F προετοιμάζει μια Δημόσια Διαδικτυακή Υπηρεσία  Αντιμετώπισης και Διαχείρισης Πλημμυρών και άλλων Φυσικών & Περιβαλλοντικών Κινδύνων, που υλοποιείται καλύπτοντας μια κρίσιμη ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για ενημέρωση και προστασία, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων παρεμβάσεων.

Η Πράξη ERMIS-F αναπτύσσει ένα σύστημα για φυσικούς κινδύνους με εστίαση στις πλημμύρες, το οποίο αξιοποιεί ψηφιακή χαρτογραφική πληροφορία, υπολογιστικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνου και (στατιστικής) πρόβλεψης καταστροφών, που θα συνιστά ενιαία πηγή πληροφόρησης για όλους τους κινδύνους και θα βοηθά στη διαχείρισή τους.

Το ERMIS-F υλοποιείται από το Ινστιτούτο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το Δήμο Χανίων και το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού – Αμαθούντος.

Η Πράξη ERMIS-F χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Interreg V-A (2014-2020), Διασυνοριακή Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου.

Πηγή: LesvosNews.net

 

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?