Διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου

 30/06/2018 – 13:24
Ενημερώθηκε 03/07/2018 – 13:28

Ανοικτή συζήτηση φορέων με θέμα τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου την Πέμπτη (21/6) στο πλαίσιο της Πράξης ERMIS-F .

Ανάμεσα στους 48 συμμετέχοντες, πέραν των εκπροσώπων των δικαιούχων της Πράξης, δηλαδή Ινστιτούτο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πολυτεχνείο Κρήτης, Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και το  Δήμος Χανίων, στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λέσβου κ. Ευστράτιος Κύτελης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Γεώργιος Καμπούρης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης  κ. Νικόλαος Μπαμπάκος και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Υποδιευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου κ. Δημήτριος Μπριλάκης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ κ. Αντώνης Γιαννάκης. Παρόντες επίσης ήταν και στελέχη από τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου, τις Διευθύνσεις Τεχνικού Ελέγχου και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τις Διευθύνεις Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα, αλλά και εκπρόσωποι των σωματείων Εθελοντών Πυροσβεστών νήσου Λέσβου, ΟΡΕΙΑΣ και ΔΕΛΦΙΝΙ.

Προέχει η ενημέρωση

Αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των φορέων για τους στόχους της Πράξης ERMIS-F, η αποτύπωση των αναγκών που θα καλύψει στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που αφορούν την πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση των ζημιών των πλημμυρών και του ρόλου που διαδραματίζει κάθε φορέας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Το ERMIS-F προετοιμάζει  μια Δημόσια Διαδικτυακή Υπηρεσία  Αντιμετώπισης και Διαχείρισης Πλημμυρών και άλλων Φυσικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων, που υλοποιείται  απαντώντας σε μια κρίσιμη ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για ενημέρωση και προστασία, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων παρεμβάσεων.

Η Πράξη ERMIS-F αναπτύσσει  ένα σύστημα για φυσικούς  κινδύνους με εστίαση στις πλημμύρες,  το οποίο αξιοποιεί ψηφιακή χαρτογραφική πληροφορία, υπολογιστικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνου και (στατιστικής) πρόβλεψης καταστροφών, που θα συνιστά ενιαία πηγή πληροφόρησης για όλους τους κινδύνους και θα βοηθά στη διαχείρισή τους. Το ERMIS-F θέτει στη διάθεση των φορέων και των πολιτών: (α) μια Βάση Γνώσης με παραδείγματα και καλές πρακτικές πρόληψης πλημμυρών, (β) Χάρτες πλημμυρικού κινδύνου για τις περιοχές εφαρμογής του, ώστε να είναι εφικτό να λαμβάνονται αποφάσεις με γνώμονα την επιστημονική τεκμηρίωση, (γ) ένα εργαλείο Crowdsourcing στοχεύοντας στην κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών, (δ) ένα εργαλείο Έγκαιρης Προειδοποίησης  αρμόδιων Φορέων, ενώ θα υποστηρίξει τη δημιουργία (ε) ενός  Κοινωνικού Δικτύου Φορέων, Ομάδων, Επαγγελματιών  και Ενεργών Πολιτών γύρω από το θέμα της πλημμύρας, μέσω εστιασμένων δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.

Το ERMIS-F χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Interreg V-A (2014 – 2020), Διασυνοριακή Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου και από την έναρξή του τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους  προσκάλεσε σε δημόσια συζήτηση φορείς σε Ελλάδα και Κύπρο που εστιάζουν  θεσμικά και επιστημονικά στο πρόβλημα των πλημμυρών, κάτι που θα συνεχίσει καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής του.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?