Η Μέρα Περιβάλλοντος εινα μια μέρα αναστοχασμού. Με αυτή την αφορμή η Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων που εστιάζει στις πλημμύρες- ERMIS-Floods, συμπράττει με την οργάνωση Φίλοι της Γης της Κύπρου και διοργανώνουν μια συζήτηση που εστιάζει στην κλιματική αλλαγή και τις πλημμύρες.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της οργάνωσης Φίλοι της Γης (Αγίου Ανδρέα 361, Λεμεσσός) και από την πλευρά του ERMIS-F θα συμμετέχουν ο Θανάσης Χατζηλάκος και ο Γιώργος Ζίττης, δίνοντας στοιχεία τόσο της ερευνητικής δουλειάς στην κλιματική αλλαγή όσο και τον τρόπο που μπορεί η Υπηρεσία ERMIS-F να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για οργανώσεις περιβαλλοντικές.  Η δράση διοργανώνεται από το ΣΑΛΑ στο πλαίσιο δράσεων ERMIS-F για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα πλημμυρών και τη περιβαλλοντική οργάνωση Φίλοι της Γης – Κύπρου και έχει στόχο να δώσει ένα βήμα ανταλλαγής σκέψεων και προβληματισμών, σε ένα κοινό που νοιάζεται για το αύριο της Γης.

CONTACT US

Log in with your credentials

Forgot your details?