Η ευαισθητοποίηση του κοινού, η συμμετοχή και η υποστήριξη της κοινότητας αποτελούν βασικά συστατικά μιας βιώσιμης διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου. Η βελτιωμένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο πλημμύρας και οι ενέργειες που σχεδιάζουν άτομα, σπίτια και επιχειρήσεις για πλημμύρες μπορούν να μειώσουν τις συνολικές επιπτώσες μιας πλημμύρας.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?