πλημμύρα-1931-1-300x200.jpg" class="vc_single_image-img attachment-medium" alt="" srcset="https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/10/Καλλονή-πλημμύρα-1931-1-300x200.jpg 300w, https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/10/Καλλονή-πλημμύρα-1931-1-1024x683.jpg 1024w, https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/10/Καλλονή-πλημμύρα-1931-1-768x512.jpg 768w, https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/10/Καλλονή-πλημμύρα-1931-1-1536x1024.jpg 1536w, https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/10/Καλλονή-πλημμύρα-1931-1-2048x1365.jpg 2048w, https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/10/Καλλονή-πλημμύρα-1931-1-672x448.jpg 672w, https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/10/Καλλονή-πλημμύρα-1931-1-1038x692.jpg 1038w, https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/10/Καλλονή-πλημμύρα-1931-1-480x320.jpg 480w, https://ermis-f.eu/wp-content/uploads/2020/10/Καλλονή-πλημμύρα-1931-1-1320x880.jpg 1320w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="Καλλονή πλημμύρα 1931 (1)" />

ΧΘΕΣ

Οι φυσικές καταστροφές και οι εξ αυτών κίνδυνοι διαφέρουν πολύ μεταξύ τους όσο αφορά προβλεψιμότητα, τρόπους προφύλαξης και αντιμετώπισης, και επιπτώσεις

Ο πλημμυρικός κίνδυνος είναι ένας από εκείνους όπου χρόνος μπορεί να είναι σύμμαχος:  Μπορούμε να έχουμε πρόβλεψη της πλημμύρας από λίγα λεπτά έως και μερικές ώρες πριν εμφανιστεί και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα αν έχουμε οργανωμένο πλάνο αντίδρασης, ενημέρωση σε επίπεδο ατόμου και συντονισμό σε επίπεδο κοινότητας,  να μπορούμε να μειώσουμε  τις επιπτώσεις.

Στο ΧΘΕΣ  της έκθεσης αυτής,  συλλέξαμε στιγμιότυπα από πλημμύρες από τον προηγούμενο αιώνα έως σήμερα, που αντικατοπτρίζουν τη σχέση του ανθρώπου με το φαινόμενο της πλημμύρας και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται γραμματόσημα από όλο τον κόσμο,  χάρτες, μελέτες και κείμενα κυρίως από τις πιλοτικές περιοχές της Κρήτης, της Λέσβου και της Κύπρου, που αναδεικνύουν τη ότι η επιλογή των παρεμβάσεων,   αποτελεσματικότητα ή η αναποτελεσματικότητά τους,  εξαρτάται απόλυτα από την επιστημονική τεκμηρίωση και την ολιστική κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του περιβάλλοντός μας.

ΣΗΜΕΡΑ

Στο ΣΗΜΕΡΑ υπάρχουν διαθέσιμα σημαντικά έγγραφα και νομοθετήματα που αφορούν τον πλημμυρικό κίνδυνο, ενώ μπορείτε να βρείτε μια εκτενή καταγραφή τους στη Βάση Γνώσης ERMIS-F,  όπως η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις πλημμύρες, Μελέτες, Σχέδια δράσης, κ.α.  Κυρίως όμως, στο ΣΗΜΕΡΑ αναδεικνύουμε τις δράσεις και τον τρόπο με τον οποίο η Υπηρεσία ERMIS-F ενημέρωσε και εκπαίδευσε Φορείς, επαγγελματίες, πολίτες και περιβαλλοντικές / άλλες οργανώσεις πολιτών,  για αποτελεσματική παρέμβαση σε τοπικό και διασυνοριακό  επίπεδο. Μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό (webinars) που αφορά την αξιοποίηση των εφαρμογών: Γεωπύλη,  Χάρτες Πλημμυρικού Κινδύνου, Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, Κοινωνική Δικτύωση, Πληθοπορισμό ERMIS-F ενώ ακόμα περισσότερο υλικό βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.ermis-f.eu.

Στο ΣΗΜΕΡΑ υπάρχει ενδεικτικό υλικό από βίντεο με δράσεις που υλοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική κοινότητα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια αλλά και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας)  στις πιλοτικές περιοχές καθώς και εκπαιδευτικό υλικό, που μπορεί να λειτουργήσει ως πηγη για νέες δράσεις, στις οποίες και αρωγός μπορεί να είναι και τα Κέντρα Πληροφόρησης που θα παραμείνουν σε  λειτουργία στις πιλοτικές περιοχές και ειδικότερα στο Δήμο Χανίων, στη Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου, στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας.

Περισσότερα

ERMIS-F: Μια Πρότυπη Υποστηριζόμενη Δημόσια Υπηρεσία μέσω Διαδικτύου

Η προφύλαξη, αντιμετώπιση και διαχείριση των επιπτώσεων από πλημμύρες αντιμετωπίζεται συχνά ως δεύτερης προτεραιότητας ζήτημα.  Η Υπηρεσία ERMIS-F  δίνει κατάλληλα εργαλεία στα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονική πληροφόρηση σε πολίτες, επιχειρήσεις και οργανώσεις για τη συζήτηση που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, σύστημα για την ασφάλεια των πολιτών προσφέρει πολύ μεγάλο, οικονομικό και κοινωνικό, όφελος στις πιλοτικές περιοχές και είναι επεκτάσιμη για  όλη της Ελλάδα και την Κύπρο.

Η δυνατότητα αξιοποίησης της πληροφορίας και των μοντέλων για τη δημιουργία γνώσης προφύλαξης, θεωρητικά ήδη υπάρχει σε περιορισμένους επιστημονικούς κύκλους. Η καινοτομία και η σημασία της Υπηρεσίας ERMIS-F είναι η μετατροπή της θεωρητικής δυνατότητας για τους ειδικούς σε πρακτική δημόσια υπηρεσία για όλους.

Η Υπηρεσία ERMIS-F είναι μια  Πρότυπη Υποστηριζόμενη Δημόσια Υπηρεσία μέσω Διαδικτύου για την προφύλαξη από κινδύνους πλημμυρών. 

Η υπηρεσία είναι πρότυπη όσο αφορά την ανάλυση αναγκών ποικίλων χρηστών, την αξιολόγηση χρηστικότητας του συστήματος, τον τρόπο προσφοράς και υποστήριξής της.

Είναι δημόσια ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης επιτρέποντας ενδεχόμενη μελλοντική μη κερδοσκοπική χρέωση για επαγγελματική χρήση.

Η πρόσβαση είναι κατάλληλη και προσαρμοζόμενη για κάθε είδος χρήστη ώστε να μη συνιστά de facto εμπόδιο στην αξιοποίησή της και προσφέρεται υποστήριξη μέσω των Κέντρων Πληροφόρησης στις πιλοτικές περιοχές, ιδίως σε πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και σε επαγγελματίες και οργανισμούς. 

ΑΥΡΙΟ

Η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου θεωρείται από την επιστημονική κοινότητα ιδιαίτερα ευαίσθητη όσον αφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για τις επόμενες δεκαετίες του 21ου αιώνα και εφόσον συνεχιστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με τους σημερινούς ρυθμούς, αναμένουμε μία έντονη αύξηση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με μείωση της μέσης βροχόπτωσης.

Στo πλαίσιo του προγράμματος ERMIS-F η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Κύπρου δημιούργησε κλιματικές προσομοιώσεις για την ανατολική Μεσόγειο και είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή του Πληθοπορισμού ERMIS-F.

Στο ΑΥΡΙΟ, μπορείτε να επισκεφτείτε χάρτες χρήσεων γης των πιλοτικών περιοχών που είναι διαθέσιμοι στη Γεωπύλη ERMISF,  καθως και πληθώρα καλών αλλά παράλληλα και κάποιων και μη επιτυχημένων,  πρακτικών μέσω της Βάσης Γνώσης ERMISF, παρεμβάσεις που προτείνονται στις πιλοτικές περιοχές ως αποτέλεσμα των συμμετοχικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν με την συνεργασία της τοπικής κοινότητας, επιμορφωτικό υλικό (webinars) για την αξιοποίηση των εφαρμογών της ERMIS-F με συγκεκριμένα σενάρια για επαγγελματίες, Φορείς και πολίτες αλλά και εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και αξιοποίηση από την εκπαιδευτική κοινότητα και τις οικογένειες.

Σύνεφο ονομάτων ομάδων Ermis-floods

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?