Η πιθανότητα βλαβερών συνεπειών ή αναμενόμενων απωλειών (θάνατοι, τραυματισμοί, απώλεια ιδιοκτησίας, πόρων ζωής, διακοπή οικονομικής δραστηριότητας ή περιβαλλοντική καταστροφή) που προκύπτει από αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε φυσικές ή ανθρωπογενείς επικινδυνότητες και τρωτότητες.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?