Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη και μείωση των κινδύνων από ενδεχόμενα περιστατικά πλημμύρας στην ευρύτερη περιοχή της μείζονος Λεμεσού, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) έχει εντοπίσει την ανάγκη παρακολούθησης της εξέλιξης των βροχοπτώσεων τόσο κατά τα πρώτα στάδια εκδήλωσής τους, όσο και καθ’ όλη τη διάρκειά του φαινομένου, αλλά και μετά την λήξη του.

Καλύπτοντας αυτή την ανάγκη επιτυγχάνεται: η έγκαιρη προειδοποίηση των αρχών και των πολιτών σε περίπτωση ακραίων φαινομένων, η πρόληψη ώστε να αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις των έντονων βροχοπτώσεων, η βέλτιστη αντιμετώπιση των ενδεχόμενων πλημμυρών καθώς και ο εντοπισμός των όποιων προβλημάτων τυχών προκύψουν.

Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, το Συμβούλιο έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση συστήματος επισκόπησης των βροχοπτώσεων, το οποίο περιλαμβάνει την εγκατάσταση δέκα (10) βροχομετρικών σταθμών σε αντίστοιχο αριθμό κτιρίων/τοποθεσιών στη Λεμεσό.

 

Τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργία βροχομετρικών σταθμών

Οι βροχομετρητές λειτουργούν με τη μέθοδο του ανατρεπόμενου κάδου με αντικραδασμική μαγνητική επαφή (Tipping bucket rain gauge with bounce – free reed contact). Στην Εικόνα 1 φαίνεται ένας εγκατεστημένος σταθμός.

Οι εγκατεστημένοι σταθμοί καταγράφουν το ύψος της βροχόπτωσης (mm) ανά λεπτό (min). Έτσι, μπορεί εύκολα να υπολογιστεί η ένταση της βροχόπτωσης καθ’ όλη τη διάρκειά του φαινομένου και στη συνέχεια να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα.

Η συνήθης πρακτική για την κατηγοριοποίηση των βροχοπτώσεων γίνεται για μετεωρολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με το παρατηρούμενο ύψος βροχής:

 • Ασθενής: < 2 mm/hr
 • Μέτρια: 2-6 mm/hr
 • Ισχυρή: > 6 mm/hr
 • Βίαιη/Kαταρρακτώδης: > 50 mm/hr

 

Η διεθνής μονάδα μέτρησης της βροχής είναι το ύψος βροχόπτωσης που μετριέται σε χιλιοστά (mm). Ειδικότερα, το ύψος βροχόπτωσης ορίζεται ως το ύψος στο οποίο θα έφτανε η στάθμη του νερού της βροχής αν έπεφτε πάνω σε μια οριζόντια επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου (1m2), χωρίς να απορρέει, να απορροφάται ή να εξατμίζεται.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι σταθμοί είναι αυτόνομοι και λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια καθώς διαθέτουν φωτοβολταϊκό σύστημα φόρτισης με μπαταρίες, επιτυγχάνοντας έτσι μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα (zero CO2 Footprint) κατά την λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα τροφοδοσίας έχει ενεργειακή αυτονομία πάνω από 23 ημέρες, ενώ σε περιόδους χωρίς καθόλου ηλιοφάνεια υπάρχει αυτονομία για 7 ημέρες.

Για τη λειτουργία των βροχόμετρων δεν απαιτείται συνεχής πρόσβαση στο σημείο εγκατάστασης. Περίπου δύο φορές τον χρόνο γίνονται προγραμματισμένες επισκέψεις για έλεγχο και συντήρηση.

Τα δεδομένα καταγράφονται από τους σταθμούς με συχνότητα ενός λεπτού (1min) και αποστέλλονται αυτόματα με τηλεμετρική μετάδοση δεδομένων μέσω GPRS κάθε 5 λεπτά. Η παρατήρηση των δεδομένων και των γραφημάτων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακού λογισμικού. Το διαδικτυακό λογισμικό είναι συμβατό με όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο και υποστηρίζουν πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser).

Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των τεχνικών και των αρμόδιων αρχών (Πολιτική Άμυνα, Πυροσβεστική κ.α.) μέσω sms ή/και email.

 

Μεθοδολογία εγκατάστασης βροχομετρικών σταθμών

Η επιλογή των σημείων εγκατάστασης των βροχομετρικών σταθμών έγινε με γνώμονα την όσο το δυνατό πιο ομαλή κατανομή τους σε όλη την επικράτεια της μείζονος Λεμεσού (Εικόνα 2).

Σημεία εγκατάστασης βροχομετρικών σταθμών

 

Για την επιλογή των περιοχών εγκατάστασης του εξοπλισμού λήφθηκαν υπόψη αρκετοί παράγοντες, όπως:

 • Η γεωμορφολογία του εδάφους της μείζονος Λεμεσού. Τα σημεία εγκατάστασης επιλέχθηκαν έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στο κέντρο κάθε λεκάνης απορροής.
 • Η εξασφάλιση χώρου εγκατάστασης και η ασφάλεια του εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό έχουν επιλεγεί κτήρια δημόσια/κυβερνητικά ή ιδιοκτησίας του Συμβουλίου.
 • Κατάλληλη χωροθέτηση των σταθμών ούτως ώστε να μην παρεμποδίζονται οι μετρήσεις και να μην μειώνεται/επηρεάζεται η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία που καταλήγει στο φωτοβολταϊκό πλαίσιο.

 

Πλεονεκτήματα εγκατάστασης των βροχομετρικών σταθμών

Τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει το σύστημα επισκόπησης των βροχοπτώσεων στους πολίτες της Λεμεσού είναι πολλαπλά και πολυδιάστατα, μερικά από τα οποία παρατίθενται συνοπτικά πιο κάτω:

 • Συσχετισμός της βροχόπτωσης με την επιφανειακή απορροή στην πόλη.
 • Κατηγοριοποίηση βροχοπτώσεων.
 • Έγκαιρη κινητοποίηση Ομάδας Επιφυλακής του ΣΑΛΑ και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (Πολιτική Άμυνα, Πυροσβεστική κ.α.) για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πλημμύρας.
 • Οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες.
 • Τα δεδομένα θα αξιολογούνται και θα λαμβάνονται υπόψη σε σχετικές μελέτες στα πλαίσια κατασκευαστικών έργων.

 

CONTACT US

  Log in with your credentials

  Forgot your details?