Συνάντηση Κέντρων Λήψεων Αποφάσεων στη Λέσβο (8/2020)+

Ενημέρωση εμπειρογνωμόνων Κέντρων Διαχείρισης και Πρόληψης Πλημμυρικού Κινδύνου για την αξιοποίηση της Υπηρεσίας ERMIS-F, στη Λέσβο από τη ΔΥΒΑ