Διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής δράσης για το ERMIS – F από τη Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου - LESVOSNEWSNet+

Διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής δράσης για το ERMIS – F από τη Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου – LESVOSNEWSNet