+

Εκπαίδευση στελεχών Δήμου Μυτιλήνης & Σωμάτων Ασφαλείας από τη ΔΥΒΑ