+

“Πλημμύρες στην Καλλονή, προβλήματα και εφικτές λύσεις” Συμμετοχικό Εργαστήριο το Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου