+

Ακραία πλημμυρικά συμβάντα στην Καλλονή: Το έργο ERMIS-F διοργανώνει συμμετοχικές δράσεις σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό και τον Δήμο Δυτικής Λέσβου