Η ανάλυση του νερού ή άλλου υγρού σε κίνηση και η δράση του. Επίσης ένα πεδίο μελέτης που ασχολείται με το πρότυπο της ροής και το ρυθμό της κίνησης του νερού, βασιζόμενο στις αρχές της μηχανικής των ρευστών.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?