Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για να περικλείσουν, φιλοξενήσουν, μεταφέρουν ή ελέγξουν τη ροή του νερού, όπως φράγματα, αγωγοί, οχετοί, κανάλια και γέφυρες.

CONTACT US

    Μέγεθος γραμμάτων
    Αντίθεση

    Log in with your credentials

    Forgot your details?